Registrace auta cizinců v ČR

20.02.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Do české republiky směřuje stále větší počet cizinců, což se v tuto chvíli pojí samozřejmě s rusko-ukrajinským konfliktem na Ukrajině. S tím jsou pak spojené různé administrativní náležitosti, které je potřeba řešit. Kupříkladu pak v otázkách automobilů.

Pokud se cizinec přestěhuje do České republiky a bere s sebou svůj vůz, je potřeba takové auto registrovat i u nás? A jak je to v jiných zemích? To a mnohé další se dozvíte v tomto článku.

Je nutné vozidlo v cizí zemi registrovat?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, jelikož do toho vstupuje celá řada faktorů. Především pak záleží na tom, zda se jedná o stěhování dočasné, nebo trvalé, posléze i na tom, o jak dlouhou dobu se jedná.

Velkou roli pak hraje také destinace. Některé země umožňují vyjmutí povinnosti registrace vozidel z jiných zemí, jiné nikoliv.

registrování vozidel cizinců

Trvalý pobyt

V Evropské unii v tomto směru neexistují jednotná pravidla. Obecně se však dá říci, že převažuje alternativa, kdy po vás budou vymáhány poplatky a registrace v každé zemi, kam se přemístíte natrvalo.

Nejinak je tomu i v České republice. To je dáno tuzemskou legislativou. Pakliže to shrneme, vozidlo může být přihlášeno pouze na cizince, jenž prokáže platný pobyt na území České republiky, a to na základě oficiálních dokumentů.

Přechodný pobyt

Pakliže se do jiné země stěhujete pouze na přechodnou dobu, není vaší povinností automobil registrovat, ovšem je potřeba si dopředu ověřit legislativu dané země, o kterou se má jednat. Jak již bylo řečeno, jednotná pravidla neexistují a zákony mohou být v různých zemích odlišné.

Nadále však platí, že musíte mít registrován vůz v místě, které je vaším obvyklým bydlištěm po většinu času. To je dokonce definováno číslovkou 185. To znamená, že vaše obvykle bydliště je to, kde trávíte minimálně 185 dní v roce.

Důležité je také, kde máte osobní vazby, případně rodinu. Někdy však bývá složité prokázat, že se jedná pouze o přechodný pobyt. V momentě, kdy vás kupříkladu zastaví policie, je vhodné mít u sebe osvědčení o registraci vozidla a nějaký průkaz totožnosti. Tím se prokážete jakožto rezidenti v jiné zemi EU.

přihlašování aut cizinci v čr

Výjimky z registrace vozidel

Jako takřka ve všem jiném, i v případě registrací vozidel existují různé výjimky. Jednou takovou skupinou jsou pak studenti. V momentě, kdy mají bydliště v jiném členském státě a žijí jinde za účelem studia, obvykle se jich žádné poplatky netýkají.

Ovšem, pokud si ke studiu najdou i práci, již se jich povinnosti spojené s registrací auta a přidruženými poplatky týkají. Poplatky jsou povinni platit také studenti studující v severských zemích (Dánsko, Estonsko, Švédsko), ale i v Německu.

Další výjimka pak panuje také v případě přeshraničních pracovníků, kteří do jiné země dojíždějí za prací, pokud je tedy používáno vlastní auto. Používání bez registrace je umožněno i služebním vozům.

Možné sankce a jak se jim vyhnout

Nedodržení podmínek jednotlivých zemí vás samozřejmě může stát nějaký postih. Pokud máte povinnost auto zaregistrovat a neučiníte tak, hrozí vám pokuta. To samé i v případě, kdy budete jezdit s registrační značkou jiné země EU bez potvrzení o obvyklém pobytu v jiné zemi EU, případně potvrzení o platné STK.

V případě dočasného pobytu v nové zemi EU byste také neměli své auto nikomu zapůjčovat, pakliže je dosud registrováno v zemi jiné. To se však nevztahuje na rodinné příslušníky či přátele, kteří nemají v dané zemi bydliště.

Všem ostatním hrozí pokuta. Jak se říká, neznalost neomlouvá, a proto je více než žádoucí prostudovat si nejdůležitější dokumenty země, do které se chystáte. Předejdete tím případným problémům.

Registrace vozů z Ukrajiny

V současné době platí, že se na vozidla uprchlíků z Ukrajiny vztahuje výjimka z povinného ručení, a to po dobu šesti měsíců od opuštění Ukrajiny.

Až po uplynutí této lhůty je možné automobil zaregistrovat a získat českou registrační značku. K tomu je pak také potřeba mít zajištěný pobyt v České republice.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt