Propuštění cizince ze zaměstnání, za jakých podmínek je to možné?

20.12.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Ruku v ruce se zaměstnáváním cizinců kráčí nevyhnutelně i otázka případného propouštění. Má tato část zaměstnávání v případě cizích státních příslušníků nějaká specifika?

Liší se nějakým způsobem ukončení pracovního poměru cizince od občana ČR?

Ne, zákon také v případě cizinců vymezuje velmi úzce okolnosti, během nichž je možné pracovní poměr na straně zaměstnavatele oficiálně ukončit. Jedná se o:

 • dohodu
 • výpověď
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • zrušení ve zkušební době
 • uplynutí sjednané doby

Zaměstnavatel musí výpověď odůvodnit

Výpověď představuje jednostranné rozhodnutí. V případě, že se k němu uchýlí zaměstnavatel, může tak učinit za specifičtějších podmínek, které mu předurčuje platná legislativa.

zákony čr

Ta je vymezuje taxativně, to znamená, že jde o úplný, přesný a konečný seznam důvodů, kam již nelze zahrnout jakékoli další body. Zaměstnavatel tedy musí některý z důvodů uvést a z jiných příčin výpověď dát nesmí

Člení se na důvody organizační:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným

Zdravotní:

 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dál práci vykonávat
 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost

A kvalifikační:

 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
 • nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce

Kdy může zaměstnání opustit zaměstnanec

Zaměstnanec má pozici podstatně jednodušší. Výpověď musí podat písemně a je rovněž povinen dodržet standardní výpovědní lhůtu, a to v délce nejméně 2 měsíců. Zaměstnavateli ale nemusí nic zdůvodňovat a má možnost pracovní poměr opustit z jakéhokoli důvodu.

výpověď cizince

V případě, že potřebujete odejít ze svého místa dříve, můžete se zkusit se svým zaměstnavatelem dohodnout. V dohodě si můžete stanovit datum odchodu libovolně, zaměstnavatel s tím ale musí souhlasit. Obě zúčastněné strany musejí na důkaz shody na dohodu připojit svůj podpis.

Kromě těchto standardních případů ale může pracovní poměr cizince rovněž skončit:

 • dnem, jímž má skončit pobyt dotčené osoby na území České republiky podle rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu
 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecká karta
 • dnem vyhoštění z území ČR

Cizinec si současně musí uvědomit, že ztráta zaměstnání pro něj může v souladu s pobytovou legislativou zároveň znamenat i ztrátu pobytového oprávnění.

Jak je to se změnou zaměstnání u zaměstnanecké karty

Cizinec může rovněž společně s držením zaměstnanecké karty potřebovat zaměstnanecký poměr pouze změnit.

Pak se oznámení o změně podává přímo k českému ministerstvu vnitra. Je však nutné k tomu přikročit ještě za doby trvání stávajícího pracovního poměru, a to navíc nejpozději 30 dní před plánovanou změnou.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.