Program Zácvik cizinců

19.11.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zácvik cizinců je projekt určený pro zvyšování kvalifikace cizinců. K čemu slouží a jaké má podmínky?

Komu je zácvik určen

Zácvik je určen pro cizince ze třetích zemí. Program si klade za cíl zvýšení jejich kvalifikace a dovedností. Tyto dovednosti by pak měl cizinec uplatnit u svého zahraničního zaměstnavatele. V praxi se zácvik používá zejména na zaškolení při obsluze strojů či při řízení provozu.

Zásadním rysem zácviku je především skutečnost, že zaměstnanec se nestává oficiálně zaměstnancem společnost, u které je na zácviku. Vztaženo k cizincům v českých podmínkách to tak znamená, že jsou stále zaměstnáni u zahraničního zaměstnavatele, pakliže přijedou na zácvik do České republiky.

program zácvik cizinců

V rámci přetrvávajícího pracovněprávního vztahu také zahraniční zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům řádně vyplácet mzdu.

Subjektem, který tímto způsobem organizuje zácvik pro zahraničního zaměstnance, může v ČR být fyzická i právnická osoba.

Doba zácviku

Zácvik je přímo upraven legislativně. Konkrétně se podrobnější informace nacházejí v novelizovaném zákoně o pobytu cizinců na území České republiky. Ustanovena tak byla maximální doba pro zácvik v délce nejvýše na 6 měsíců.

Odborná garance

Odborným garantem je Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ten rozhoduje o tom, zda skutečně došlo ke splnění podmínek zácviku.

Tuzemský zaměstnavatel by měl doložit:

  • vysílací dopis
  • plán zácviku
  • formulář Prohlášení zahraničního zaměstnavatele o vyslání cizince do České republiky
  • formulář Prohlášení přijímající osoby
  • výpis z obchodního rejstříku (nebo jiné podobné evidence)
  • výpis z obchodního rejstříku (či jiného obdobného) vysílajícího zahraničního zaměstnavatele

Dokumenty se dodávají v českém nebo anglickém jazyce. Žádost je zapotřebí odeslat na adresu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Případně je nutné podklady směřovat tamtéž prostřednictvím datové schránky.

Jestliže jsou všechny podmínky splněny, vydá Svaz průmyslu a dopravy ČR potvrzení, se kterým si cizinec žádá o vízum.

svaz průmyslu a dopravy logo

O jaké vízum se žádá

Jestliže se jedná o cizince, kteří pocházejí ze zemí, jež mají s ČR ustanovený bezvízový styk, v rámci zácviku, jestliže tato doba nepřesáhne 90 dnů, nepotřebují vízum. Jinak si zaměstnanec musí standardně podat žádost o vízum, a to:

  • o krátkodobé vízum, které umožní výkon zácviku na nejvýše 90 dnů pobytu na území ČR
  • o dlouhodobé vízum, které umožní výkon zácviku do 6 měsíců pobytu na území ČR

Jedná se o kategorii víz „ostatní“. Zájem je pak za tímto účelem především o víza krátkodobá. Účel zácviku je pak zapotřebí doložit, a to prostřednictvím dopisu ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, který stvrdí účel pobytu.

Pracovní povolení pro zácvik

Cizinec si nejvýše na dobu 6 měsíců může také požádat o pracovní povolení. To mu bude vydáno pro odborný zácvik na konkrétní pozici. Pracovní povolení se vydává bez ohledu na aktuální podmínky panující na trhu práce.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.