Překlady při hledání práce v ČR

13.10.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zaměstnat cizince je kvůli jazykové bariéře náročné. Některé firmy však nemají pro nedostatek pracovních sil jinou možnost. Navíc řada zaměstnavatelů hlásí, že jsou se zahraničními pracovníky a jejich schopnostmi spokojeni, neboť cizinci mají o práci výrazný zájem. Jakou roli hraje kvalitní překlad v této oblasti?

Kdy musí využít překladatele zaměstnanec

překlady textůJeště, než uchazeč vybranou pozici reálně získá, bude si muset zajistit překlady některých dokumentů. Žádá-li budoucí zaměstnanec o zaměstnaneckou kartu, potřebuje jednak dokumenty v cizím jazyce, které musejí být v originálním znění a jednak i ty, které jsou v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Jsou to tedy jinými slovy cestovní doklad, doklad o zajištění ubytování, pracovní smlouva a doklad garantující splnění požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR před zavlečením infekčních chorob. Na vyžádání i výpis z trestního rejstříku nebo obdobný dokument.

Podobně musí žadatel, jestliže je k tomu vyzván, předložit úřední překlad dokumentů do češtiny, je-li jeho záměrem nechat si nostrifikovat (uznat) v Česku zahraniční vzdělání. Překlady vyhotovuje soudní tlumočník, případně zastupitelský úřad ČR v dané zemi.

Kdy a proč potřebuje překladatele zaměstnavatel

Zaměstnavatel, pakliže se mu cizince povede úspěšně zaměstnat, musí se svým zaměstnancem zacházet stejně, jako by byl z tuzemska. To znamená, že je nutné realizovat i překlady předpisů a pracovních postupů. překládání textůZaměstnavatel je povinen jednak zaměstnance proškolit v oblasti bezpečnosti práce a jednak mu musí, pakliže jeho pracovní náplň vyžaduje například manipulaci se specifickým zařízením, předat i manuál v příslušném jazyce tak, aby mu pracovník rozuměl.

Neznalost této dokumentace přitom může mít doslova fatální důsledky. Neodbornou manipulací existuje riziko poškození zařízení, případně se zaměstnanec v kritickém případě zraní a zaměstnavatel je povinen mu za takové situace minimálně zaplatit léčebné výlohy.

V krajním případě incident vyvrcholí i podáním žaloby. Částka přitom mnohonásobně převýší původní náklady vynaložené na služby kvalifikovaného překladatele.

Jak vybrat překladatele

Zcela klíčovou otázkou je proto volba vhodného odborného překladatele. Ten musí být expertem na danou problematiku, aby dokázal smysl textu pochopit a správně jej transformovat z jednoho jazyka do druhého.

Neadekvátně zvolená formulace může zcela změnit vyznění výsledného textu. Proto je vhodné se obrátit optimálně na překladatelskou agenturu, která má k dispozici několik zaměstnanců, z nichž každý se věnuje konkrétní oblasti překladů a je v ní tedy specialistou.

Vždy tak máte záruku, že se váš text dostává k odborníkovi a že bude dodržen i vyžadovaný termín překladu. Obsáhlé zakázky není možné zvládnout kvalitně v jediném člověku v přiměřeném časovém úseku, rozdělení mezi vícero pracovníků je tedy nevyhnutelné.

Máte zájem o překlady úředních materiálů do češtiny pro vízová řízení?

Máte zájem o překlady úředních listin?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.