Práce pro agenturu nebo pro podnik?

25.09.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinec může být v tuzemsku tzv. agenturním zaměstnancem, případně může pracovat přímo pro daného zaměstnavatele. Jaké jsou výhody a nevýhody obou možností?

Jak funguje agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání obecně, tj. i v rámci českých zaměstnanců, nejen u cizinců, funguje tak, že agentura stojí v roli zprostředkovatele, který pronajímá zaměstnance.

Zaměstnanec je tedy zaměstnán u agentury a dočasně je přidělen na pracovní pozici u zaměstnavatele. Konkrétní podmínky si zúčastněné strany ujednávají v pracovní smlouvě. Většinou se agenturní zaměstnávání týká méně kvalifikovaných pozic.

Klíčem je absolutní rovnost v přístupu. Agenturní zaměstnanec nesmí mít horší mzdové a pracovní podmínky než kmenový zaměstnanec. Neměl by mu být strháván podíl jakožto určitá provize agentuře, ani by neměl být na platu žádným způsobem ošizen.

zaměstnanci

Agentura pohledem zaměstnavatele

Stejné podmínky platí i z pohledu zaměstnavatele. Za svého zaměstnance je povinen řádně odvádět platby sociálního a zdravotního pojištění. Navíc však zaměstnavatel musí platit právě agentuře za služby, které mu zprostředkovala. A právě to je naopak nevýhodou agenturního zaměstnávání. Takový pracovník je jednoduše drahý.

Spolupráce s agenturou mu zpravidla přináší benefit v podobě dodávání vhodných zaměstnanců „na klíč“. Agentura se o nábor kompletně postará, celý proces je tak znatelně jednodušší. Což platí zejména u přijímání cizinců, kde je příjem nových zaměstnanců komplikovaný administrativně i časově.

Velkou výhodou je i flexibilita, agentura jednoduše sežene vhodné zaměstnance přesně na dobu, kdy jsou potřební. Jakmile firma naopak pracovníka přestane potřebovat, nemusí řešit náležitosti spojené s ukončením pracovního poměru.

Jaké výhody plynou ze zaměstnání pro zaměstnance

Zásadní předností je především to, že na určené místo může nastoupit rychle. V mnoha případech stačí vyplnit, s nadsázkou řečeno, pouze několik formálních náležitostí a následující den hned můžete nastoupit do nové práce.

Agentura je často schopna nabídnout i ty pozice, na které byste sami narazit nemohli. Zejména pro absolventy se může jednat o velmi dobrou startovní čáru a o položku, která se jim posléze bude hodit do profesního životopisu.

zaměstnávání cizinců

Nevýhody agenturního zaměstnávání pro zaměstnance

Strhávání provizí by se, jak již bylo řečeno výše, dít nemělo. Na druhou stranu k těmto praktikám reálně občas dochází. Jestliže vám zaměstnavatel sdělí výši mzdy, ovšem zatají, že se jedná už o částku pokrácenou o odměnu agentuře, prakticky se to nemáte šanci dozvědět.

Většinou vám agentury budou schopny nabídnout zaměstnání na dohodu o provedení práce. Pozor, řada budoucích zaměstnanců ale neví, že dohodu o pracovní činnosti od agentury jako nabídku obdržet nesmíte.

U jedné firmy také nemůžete zůstat déle než po dobu 12 měsíců. Agenturní zaměstnávání tak není vhodné příliš pro ty, kteří shánějí stabilní práci.

Rozhodně nikdy nesmíte souhlasit s prací načerno. Byť by vás někdo zkoušel přesvědčovat, že se jedná jen o jakousi práci na zkoušku. Jednak tím přímo porušujete zákon a jednak se vystavujete riziku zadlužení.

Jestliže se cítíte být poškozeni, rozhodně se můžete bránit. I na agenturní zaměstnance se vztahuje zákoník práce. Stížnost lze podat na příslušném na inspektorátu práce.

Vyplatí se pracovat pod agenturou?

Jestliže si vyberete tu seriózní a spolehlivou, pak se jedná o vhodný způsob zaměstnávání. Obecně se spíše vyplatí navázat kontakt s většími agenturami, které již mají vybudované určité jméno a zároveň prestiž. 

Společnost IRS Czech se specializuje na získávání zahraničních pracovníků, kteří se stávají kmenovými zaměstnanci daného podniku. Tato situace je výhodná jak pro podnik tak i pro cizince, který tak má mnohem lepší postavení.

Máte zájem o zahraniční pracovníky?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.