Povinná školní docházka u cizinců v ČR

27.01.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Jak každý ví, škola je základ života a už od dob Marie Terezie se týká každého dítěte, které dovrší šestý rok svého života. Nenajde se tak asi nikdo, kdo by s vážnou tváří zpochybnil, že děti musí chodit do školy.

U odpovědi na otázku, jak je to s dětmi cizích státních příslušníků, kteří dlouhodobě pobývají v České republice, by ale asi řada lidí zaváhala. Jaká tedy platí pro děti cizinců pravidla? Musí zde i ony chodit do školy?

Povinná školní docházka

Zákon v České republice definuje pro své občany povinnost absolvování devíti let školní docházky, které je třeba absolvovat v období mezi šestým a sedmnáctým rokem života. Samozřejmě přitom platí, že pedagogicko-psychologická poradna může rodičům doporučit odklad nástupu dítěte do školy.

školáci cizinci

Pokud by ale rodiče dětí zákonu vůbec nevyhověli a své děti by do školy neposlali (ani jim v rámci školského zákona nezajistili např. individuální výuku), jejich jednání by bylo vyhodnoceno jako přestupek s peněžitou pokutou, ve vážnějších případech potom jako trestný čin.

A cizinci?

S povinnou docházkou dětí cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky je to obecně velmi jednoduché: platí pro ně to samé, co pro děti českých občanů. I děti cizinců s dlouhodobým pobytem mají povinnou školní docházku.

Protože u nich lze ale přece jen očekávat odlišnosti v připravenosti na český vzdělávací systém – jedná se samozřejmě především o míru znalosti češtiny – pojí se s nimi jisté dodatečné možnosti.

Každé dítě cizího státního příslušníka, na které se vztahuje povinnost navštěvovat základní školu v České republice, má zákonný nárok na jazykovou přípravu. Tento nárok definuje školský zákon, konkrétně §20, odst. 5 a 6. Škola, kam daný žák nastoupí mu tak má bezodkladně zajistit výuku českého jazyka jakožto druhého jazyka.

Škola pak žáka bude podporovat i v průběhu výuky. Přesná podoba této podpory a případná další opatření závisí na přesné úrovni znalosti českého jazyka a naplnění dalších předpokladů pro úspěšné fungování v rámci vzdělávacího systému.

Pokud je to třeba, tyto předpoklady posoudí pedagogicko-psychologická poradna a doporučí nejlepší způsob podpory žáka.

poradna pro školáky

Podpora dítěte cizince může nabývat řady podob, stejně jako v případě dětí s jinak specifickými potřebami. Může jít o využívání specifických pomůcek či metodologie, a v případě, že to doporučí pedagogicko-psychologická poradna, i o nastavení individuálního studijního plánu.

Povinnosti a možnosti dětí cizinců se tedy v otázce povinné školní docházky příliš neodlišují od povinností a možností dětí s českým občanstvím.

Reálně se tyto děti musí samozřejmě často potýkat s odlišnou úrovní jejich znalosti jazyka, systém na to však pamatuje a umožňuje jim tento handicap co nejrychleji smazat.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt