OFW - zámořský filipínský pracovník

22.05.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V souvislosti se zaměstnáváním cizinců se můžeme setkat s termínem OFW. Co přesně je jeho podstatou?

Co jsou OFW

Termín OFW pochází z anglického výrazu „Overseas Filipino Worker“. Přeložit bychom tento termín mohli česky optimálně jako „filipínský pracovník ze zámoří“.

Používá se v kontextu migrujících pracovníků, kteří s filipínským občanstvím pobývají krátkodobě v jiné zemi, a to po omezenou dobu za účelem zaměstnání. Důvodem pro tuto migraci jsou zejména lepší pracovní příležitosti a vyšší mzdy.

V tomto kontextu je zvykem toto označení používat již od 90. let minulého století. Právě v této etapě byl přijat zákon Republic Act 8042, známý také jako Migrant Workers and Overseas Filipinos Act z roku 1995.

ofw-filipíny

Oficiálně bylo označení přijato filipínskou vládou, a to v okamžiku, kdy úřad Philippine Overseas Employment Administration (POEA) zavedl v roce 2002 soubor pravidel upravující nábor a zaměstnávání zahraničních pracovníků na pevnině.

Historicky, a to zejména za vlády prezidenta Ferdinanda Marcose, se používal pro označení těchto migrujících pracovníků taktéž termín „smluvní zahraniční pracovník“, anglicky Overseas Contract Worker (OCW).

Pro statistické účely a pro účely pravděpodobnosti se pojem „smluvní zahraniční pracovník“ vztahuje na OFW s aktivní pracovní smlouvou, zatímco OFW, kteří nejsou OCW, jsou migrující pracovníci, kteří v současné době nemají pracovní smlouvu a v daném období ji měli.

Historie a současnost zaměstnávání OFW

Podle filipínského ministerstva práce a zaměstnanosti „aktivní a systematická migrace Filipínců“ za dočasným zaměstnáním započala již v 60. letech 20. století, kdy vláda Spojených států, ozbrojené sily USA a civilní agentury začali nabírat Filipínce na práci ve stavebnictví a službách.

Filipínci však za prací mířili nejen do USA, ale pracovně se uplatnili taktéž ve vybraných oblastech Tichomoří a jihovýchodní Asie, konkrétně v Japonsku, Thajsku, Vietnamu a na amerických územích Guam a Wake Island.

V současné době pracuje nejvíc OFW zejména v Saúdské Arábii, ve Spojených arabských emirátech, ale také v Kataru, Kuvajtu a Ománu. V celosvětovém měřítku představují filipínští pracovníci jeden z dominantních „zdrojů“ personálu pro zdravotnickou sféru.

Velmi dobře se však uplatňují v dělnických profesích, ale i na vysoce kvalifikovaných postech (elektroinženýři, důlní inženýři).

Filipínští pracovníci se v posledních letech stále častěji uplatňují i v českých firmách. Do Česka míří tisíce příslušníků tohoto státu. Ceněni jsou pracovníci z Filipín z pohledu tuzemských zaměstnavatelů zejména pro svou pracovitost, flexibilitu a loajalitu a taktéž pro dobrou znalost angličtiny.

Filipínci v ČR

S tím souvisí i do značné míry kosmopolitní smýšlení. Filipínci jsou schopni se přiblížit evropské mentalitě. Kulturní rozdílnost proto není tak výrazná jako v případě jiných asijských uchazečů. To usnadňuje adaptaci zaměstnanců, a to i v profesním životě.

Dáno je to tím, že jsou obecně filipínští uchazeči o zaměstnání zvyklí cestovat za prací. Zkušenosti s prací v zahraničí má podle dostupných statistik zhruba dokonce každý desátý Filipínec.

filipínští pracovníci do čr

Mezi migrujícími uchazeči o práci mírně převažují ženy. Ty se mohou úspěšně uplatnit například na pozicích hotelového personálu. Vynikající předpoklady však Filipínky mají i pro práci chůvy nebo hospodyně.

Úspěšně tito pracovníci v českých podmínkách nacházejí prostor například na technických a výrobních pozicích, což jsou obory se specifikou kvalifikací, po nichž je aktuálně v tuzemsku poptávka.

Tu je přitom obtížně momentálně naplnit prostřednictvím pracovníků českých. Zahraniční zaměstnanci proto mohou představovat i u nás nanejvýš vhodné řešení pro trh práce.

Máte zájem o pracovníky z Filipín?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.