Odborné sociální poradenství pro cizince v ČR

19.05.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinci, kteří se rozhodnou žít a pracovat v České republice, se častokráte potýkají s mnoha překážkami. Tyto překážky mohou zahrnovat nejenom jazykovou bariéru, ale také kulturní rozdíly, administrativní překážky nebo sociální izolaci.

Proto je pro mnoho cizinců velmi užitečné mít možnost využít služeb sociálního poradenství. Na následujících řádcích se tedy budeme zabývat možnostmi, které cizinci v České republice mají v oblasti sociálního poradenství, a jak by mohli tuto službu využít pro řešení svých problémů a ke zkvalitnění života v novém prostředí. 

centrum integrace cizinců

Pro koho je určeno odborné sociální poradenství?

Sociální poradenství je důležitou službou pro cizince, kteří se rozhodnou žít a pracovat v České republice. Nejen z výše popsaných důvodů je pro mnoho cizinců klíčové mít možnost využít služeb sociálního poradenství, které je v České republice poskytováno zdarma.

Tato služba probíhá ambulantní či terénní formou a je zaměřena na pomoc cizincům při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Co se rozumí nepříznivou situací? V případě sociální poradenství je jí chápána kupříkladu špatná orientace v systémech platných v ČR, neznalost prostředí, jazyková bariéra nebo absence sociálních vazeb.

Nepříznivá situace je vyhodnocována na základě informací přímo od klienta, jenž projeví přání a snahu ji změnit. 

Jak se můžete domoct sociální pomoci? Je potřeba kontaktovat sociálního pracovníka Centra telefonicky, emailem nebo osobně. Další možností je, že pracovník Centra vás sám osloví v rámci jeho terénní práce, případě vás na tyto služby může odkázat někdo třetí. 

S čím vám dokáží sociální pracovníci pomoci?

Odborné sociální poradenství je vykonáváno sociálními pracovníky jednotlivých Center dle zákona o sociálních službách. Jak konkrétně dokáží cizincům podat pomocnou ruku?

integrace cizinců v čr

Pomohou jim například s vyřízením náležitostí pro pobyt, s příspěvky, zajištěním potřebné zdravotní péče a zdravotním pojištěním, bydlením či v oblasti vzdělání. Nápomocni budou i při vyplňování různých formulářů, případně zajistí doprovod na úřad. 

Toto poradenství probíhá přímo v sídle konkrétního Centra, případně na jiném sjednaném místě. Terénní poradenství je pak určeno zejména pro osoby, jež mají omezenou pohyblivost nebo jsou ve složité situaci, jíž je nutno řešit přímo na místě.

Co je cílem odborného sociálního poradenství?

Cílem je především identifikace a hlavně řešení problémů a potřeb cizinců, jež jsou v méně příznivé sociální situaci. A to vždy zcela zdarma. Klienti tak nemusí platit za služby, jež jim pomáhají se zorientovat v novém prostředí a získat potřebné informace a znalosti. 

Pokud se tedy nacházíte i vy v nepříznivé sociální situaci, nebo někoho takového znáte, tak se neostýchejte obrátit na sociální pracovníky v Centrech na podporu integrace cizinců, kteří vám rádi pomohou.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.