Nová právní úprava vstupu a pobytu cizinců

12.07.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zákon o pobytu cizinců

Zákon vedený pod číslem 326/1999 Sb. upravuje, kdo je považován za cizince, jaké musí splnit podmínky, aby mu byl jako cizinci povolen vstup do České republiky. Dále upravuje různé druhy pobytů na našem území a také jaká práva mají rodinní příslušníci cizinců. 

Tento, lidově nazývaný cizinecký zákon, se dočká úpravy, kterou navrhlo ministerstvo vnitra. Pokud bude návrh změny zákona přijat, přinese podstatné změny, co se týče usnadnění komunikace žadatelů o pobyt s příslušnými úřady.

Provázanost s právem Evropské unie

Jedním z hlavních cílů Evropské unie je sjednocení právní úpravy pro jednotlivou právní problematiku, jako je například Cizinecký zákon. Formou nařízení je vyjádřená potřeba úpravy problematiky, kdežto směrnice pouze určují cíl právní úpravy, ale záleží na každém členském státě, jakou zvolí cestu pro realizaci cíle.

Aby byla žádost a následný celý proces schvalování pobytu cizinců pro všechny jednotný a tím se zvýšila právní jistota pro cizince, došlo k postupné harmonizaci práva v oblasti cizinecké politiky ve všech členských státech Evropské unie.

zákony a cizinci

Tím se ovšem nesebrala možnost jednotlivých členských států na určování podmínek pro vstup cizinců. Pouze vnitrostátní úprava nesmí odporovat Evropské, na které se členské státy dohodly.

Novela zákona a v čem je změna?

Prvním důležitým bodem, který musí být vyřčen je, že samotná materiální podstata, tedy podmínky vstupu a pobytu na území České republiky, zůstane stejná a v tomto ohledu ke změně nedochází. Zůstávají tedy stejná práva a stejné povinnosti a nároky na žadatele o pobyt.

Ta podstatná změna tkví v tom, že dojde k digitalizaci samotného procesu. Umožní se elektronická komunikace mezi žadatelem a příslušným úřadem. Výsledkem bude ulehčení pro úřady a tím se i proces vyřízení žádosti výrazně zkrátí.

Pro tyto účely se vytváří komunikační systém, přes nějž bude možné podávat žádosti a celkově se informovat a kontrolovat postup řízení.

Posílení role garanta a kdo to vlastně je?

Garant je osoba institut, který garantuje účel pobytu cizince. Pro tyto účely bude mít větší odpovědnost za cizince, a proto bude mít i větší práva co se týče nahlížení do průběhu a výsledků řízení. Dále bude mít garant povinnost informovat příslušné úřady o počátku a ukončení pobytu na území republiky.

Po teorii je dobré si říci, koho si pod pojmem garant představit. Je to například zaměstnavatel cizince, škola, do které je cizinec zapsán.

Zastupování cizinců

Cizinci byli před úřady vždy zastupováni. Nyní přichází regulace těchto zástupců ve snaze zabránit podvodům a angažování se za účelem zisku, ovšem bez poskytnutí potřebných kvalit.

Nyní bude moci být zástupcem cizince opakovaně pouze advokát, garant, nebo nezisková organizace.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.