Mateřské školky pro cizince

10.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Mnoho rodičů úlohu mateřské školy v životě dítěte podceňuje. Pro dítě je však předškolní vzdělávání mimořádně důležité. Pochází-li navíc z odlišného jazykového prostředí, stává se mateřská škola tím podstatnějším faktorem.

Význam předškolního vzdělávání

Obecně se uvádí, že dítě by mělo mateřskou školu navštěvovat déle než jeden rok. Mnohem lépe se pak adaptuje na školní docházku. V období kolem pátého roku věku lze mimo to významně dorovnat kognitivní i řečové rozdíly.
Předškolní docházka trvající minimálně rok je od září 2017 zákonem stanovená jako povinnost. Platí pro všechny občany EU i pro příslušníky tzv. třetích zemí, kteří mají v ČR povolen dlouhodobý pobyt na dobu delší než 90 dnů.

Školka soukromá nebo státní?

školka pro cizincePočet míst, přestože mateřskou školku lze najít prakticky v obvodu každého většího města, je nedostačující. Na přihlášené dítě tak nemusí zbýt kapacita. Pak je pro řadu rodičů jasnou volbou školka soukromá, protože o dítě se nemá kdo postarat například v okamžiku, kdy se rodiče již potřebují vrátit do zaměstnání.
 
Rozptyl školného je značný, někde se měsíční výdaje mohou vyšplhat až na 10 000 Kč. Na druhou stranu je řada školek orientovaných na rozšířenou výuku jazyků.
Dítě z cizího prostředí si tak přirozeně osvojuje češtinu jako další jazyk, ale v kontaktu zůstává i s řečí původní. Přirozeně je tak vychováváno bilingvně. Navíc se zpravidla pedagogové mohou svým svěřencům více věnovat vzhledem k nižšímu počtu dětí.
 
Problém nebývá ani přijetí dítěte ještě předtím, než oslavilo třetí narozeniny. Do soukromé školky lze navíc dítě přihlásit kdykoli během roku, například tehdy, pokud se rodina cizince čerstvě přistěhuje. Zápisy do státních školek probíhají jen v určeném termínu.

Jak probíhá zápis do mateřské školy

U mateřských školek nejsou stanoveny tzv. spádové obvody jako u škol základních. To znamená, že rodič může dítě přihlásit do libovolné instituce, v praxi se většinou přistupuje k tomu, že dítě se zkrátka přihlásí vůči místa bydliště do té nejbližší, aby rodiče nemuseli řešit komplikované dojíždění.
Zápisy probíhají zpravidla v jarním termínu, tzn. v dubnu. K zápisu s dítětem přichází alespoň jeden z rodičů. Vše probíhá pro dítě nenásilnou formou, dojde na rozhovor o tom, co předškolák zvládá a jaký panuje ve školce běžný denní režim.
K zápisu s sebou musí mít cizinci s sebou pas (u tuzemských občanů občanský průkaz), dále rodný list dítěte a potvrzení od lékaře deklarující, že dítěti zdravotní stav nástup do školky umožní.

Co musí dítě před nástupem do školky umět a co když neumí česky aneb jazyková bariéra

děti cizincůZákladní rámec dovednosti odpovídá přibližně následujícímu: Dítě již nepoužívá pleny a je schopno si říct, že potřebuje na toaletu. Má stanovený určitý denní režim a dokáže jej v alespoň jednoduchých mantinelech dodržovat.
Zvládá v nezbytné míře hygienické návyky a umí se samostatně najíst. Nemá problém s některými sociálními dovednostmi: Pozdraví, poděkuje, poprosí, dovede požádat dospělého o pomoc, když má jakýkoli problém, například s oblékáním.
Schopnost se plně samostatně obléknout většinou nebývá nevyhnutelnou podmínkou pro docházení do školky, učitelky mohou s dětmi v tomto směru pracovat. Mateřská škola má dále velký význam právě pro odbourání jazykové bariéry.
Samozřejmě ale není zaměřena na systematickou výuku češtiny, dítě se v kolektivu učí přirozeným způsobem nápodobou svých vrstevníků. Dále dětem pomáhá v integraci zařazení těch činností, které nevyžadují slovní doprovod, ale při nichž se mohou se svým okolím dorozumět například pomocí pohybu.
Vůči dětem, pro které není čeština mateřským jazykem je nutný individuální přístup. Učitelky mají možnost dorozumívat se s nimi třeba prostřednictvím obrázků, aby jim přechod do nového prostředí usnadnily. Jde o období, které je pro všechny zúčastněné bezesporu náročnější.
Většina děti však v krátkém časovém úseku sama učiní v rozvoji češtiny významné pokroky, neboť mezi třetím a šestým rokem má člověk vysokou kapacitu mechanické paměti. Není tudíž většinou nutné přistupovat k dalším výukovým metodám, jako jsou specializované kurzy, byť některé školky tuto možnost rovněž nabízejí.
Školku je nutné vybírat nejen podle přístupu pedagoga k dítěti, ale také na základě dojmu z jednání pedagoga s rodiči. Vzájemná komunikace mezi cizincem a pedagogem může být kvůli jazykové bariéře složitější.
Spolupráce obou stran je ale nezbytností, aby se dítě mohlo co nejlépe vyrovnat s novou zkušeností. Kompletní seznam školek v České republice najdete např. zde. Máte zájem pracovat v ČR? Pomůžeme vám s vyřízením pracovního povolení pro cizince včetně tzv. zaměstnanecké karty či modré karty. Nově můžete vše urychlit využít programu - Režim Ukrajina.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt