Která odvětví v ČR zaměstnávají nejvíce cizinců

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Podle posledních dat z Českého statistického úřadu vyplývá, že se počet vysoce kvalifikovaných pracovníků za poslední desetiletí více než ztrojnásobil. Cizinci tvoří asi 15 procent zaměstnanců v ČR a jejich podíl na pracovním fondu se mezi roky 2010–2019 ztrojnásobil.

Počet zahraničních pracovníků vzrostl ve všech oborech, ovšem jejich nárůst byl pozastaven během koronavirové krize. Podle vyjádření Dalibora Holy z ČSÚ je třeba brát na zřetel, že bez zahraničních pracovníků by míra zaměstnanosti v ČR vůbec nerostla.

Bez cizinců by to nešlo

V již výše uvedeném období od 2010 až do 2019 se počet zahraničních pracovníků zvedl o 407 000. Oproti tomu počet českých zaměstnanců poklesl o 63 000. Proč tomu tak je? Jednoduše česká společnost stárne a roste počet seniorů. Velikost ekonomicky aktivní věkové skupiny přitom klesá.

statistické údaje cizinci v čr

V zemědělství a lesnictví před epidemií koronaviru pracovalo 17 procent zahraničních pracovníků. V roce 2010 to byly pouhá 4 procenta.

V oblasti ubytovacích, stravovacích a restauračních služeb tvoří cizinci asi jednu čtvrtinu zaměstnanců. Před 10 lety tvořili pouze 6 procent. Ve stavebnictví se podíl zahraničních zaměstnanců za posledních 10 let dostal ze 14 až na 28 procent.

V administrativních a pomocných činnostech jsou cizinci aktuálně zastoupeni 54 procenty, o 10 let zpátky šlo pouze o každého desátého zaměstnance v těchto oborech. V průmyslových závodech se počet cizinců zvedl z 66 000 pracovníků v roce 2010 na 178 000 v roce 2019.

Češi se v uplynulých deseti letech zaměřují spíše na pracovní pozice ve školství, zdravotnictví, sociálních službách či IT. Je to zejména tím, že zahraniční pracovníci jsou více vyhledáváni v oblastech, kde není až tak důležitá jazyková vybavenost nebo jde o manuální práce.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.