K čemu slouží příjezdový formulář

11.02.2021

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinci, kteří chtějí v současné době v tuzemsku pracovat, musejí vyplnit tzv. příjezdový formulář. O co se jedná?

Příjezdový formulář pro cizince

Příjezdový formulář je nástrojem ochrany veřejného zdraví. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci je nutné jej vyplnit pro případ, že by se dotyčná osoba od někoho nakazila onemocněním COVID-19, případně byla sama zdrojem nákazy. Prokáže-li se výskyt onemocnění, bude dotyčný kontaktován orgány veřejného zdraví.

semafor států covid

Zavedena byla tato povinnost v návaznosti na ochranné opatření pro všechny cestovatele, kteří do ČR přijíždějí po 21. září 2020. Jejím cílem je omezit riziko zavlečení nákazy a její šíření.

Jak vyplnit příjezdový formulář

Formulář je dostupný online. Kde je možné ho přímo vyplnit. Po odeslání obdrží cestující potvrzení. To je povinen předložit kupříkladu před nástupem do letadla a dále při hraniční nebo pobytové kontrole. Potvrzení může předložit v tištěné či elektronické podobě.

Ve formuláři se vyplňují osobní údaje, dále je cizinec uvést země, v nichž 14 dnů před přicestováním na území republiky pobýval, druh a datum přepravy do ČR a uvádí se i místa pobytu, na nichž se cizinec bude 14 dnů po příjezdu zdržovat.

K formuláři přísluší rovněž sekce o spolucestujících. Tu je nutné vyplnit v případě rodinných příslušníků mladších 18 let.

Koho se týká příjezdový formulář

Příjezdový formulář se týká osob, které do ČR přijíždějí ze zemí, které jsou vyznačeny jako rizikové. Povinný je pro ty, kteří strávili v těchto lokalitách více než 12 hodin v posledních 14 dnech.

příjezdový formulář

Na webu Ministerstva zdravotnictví je v současné době zveřejněn soupis zemí považovaných za rizikové. Tyto státy jsou na takzvaném semaforu vyznačeny tmavě červenou barvou. Státy, jež jsou stále považovány za rizikové, ale již v menší míře, jsou vymezeny barvou červenou.

Země s nižší mírou rizika jsou zbarveny oranžově. Země bez rizika jsou pro přehlednost odlišeny zeleně, těch se příjezdový formulář netýká.

Jaké podmínky platí pro jednotlivé rizikové země

Cestující z červeně a oranžově zvýrazněných zemí musejí kromě příjezdového formuláře disponovat negativním PRC testem, který není starší než 72 hodin. Nařízení platí jak pro cizince, tak i pro české občany, kteří z těchto oblastí přijíždějí. Testování podstupuje cestovatel na vlastní náklady.

Zároveň je povinné nosit po dobu 10 dnů od návratu respirátor ochranné třídy FFP2, případně alespoň jednorázovou roušku.

Nejdříve 5. den po vstupu cestovatel po příjezdu ze státu označeného tmavě červenou barvou navíc předloží druhý PRC test. Do doby negativního výsledku z druhého testu je povinen dodržovat karanténu.

Pro cestující přijíždějící ze států vyznačených jako méně rizikové (červená barva) platí mírně odlišné podmínky. Druhý test musejí podstoupit do 5 dnů po svém příjezdu. I pro ně platí do doby negativního výsledku testu povinná karanténa.

 

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt