Jak získat zaměstnance z Filipín

26.06.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

V současné době se zvyšuje také poptávka po pracovnících z Filipín. Proč a co vše obnáší nábor těchto zaměstnanců?

Kde všude nacházejí Filipínci uplatnění a proč

Filipínci obecně mají mezi zahraničními pracovníky velmi dobrou pověst. Je to zejména proto, že umějí velmi dobře anglicky.

Tuzemští zaměstnanci k dobru těchto pracovníků přidávají i píli, pracovitost a vliv křesťanské kultury. Díky tomu jsou Filipínci svou mentalitou podobnější Evropanům a jejich začlenění do pracovního kolektivu je jednodušší.

Schopnost začlenit se do českého prostředí je navíc podtržena komunikativností a ochotou, která je tomuto národu vlastní.

pracovníci z filipín

Navíc jsou uchazeči z Filipín velmi motivovaní, rádi si rozšiřují kvalifikaci a ochotně vyrazí „na zkušenou” do vyspělých zemí. Což může být pro firmy jisté úskalí, pro některé Filipínce je totiž vysněnou destinací například Kanada a zůstat v ČR neplánují.

Oproti českým zaměstnancům však firmy na postech obsazených uchazeči z Filipín zaznamenaly i tak výrazně nižší fluktuaci.

K čemu slouží Režim Filipíny

Na tento fakt tak nevyhnutelně reagovala i česká vláda dalším programem zaměřeným na řízenou pracovní migraci. Vládní program v roce 2018 navázal na jiný úspěšný projekt z roku 2016 orientovaný primárně na pracovníky z Ukrajiny.

Konkrétně je Režim ostatní státy nyní zaměřen na Mongolsko, Filipíny a Srbsko. Jeho hlavním účelem je přednostní podání žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované zaměstnance.

Tím by se měl nábor pracovních sil zjednodušit a měla by se zkrátit doba potřebná pro vyřešení formalit nutných k nástupu zaměstnance. Kvóta stanovuje maximální počet žádostí na 1000 za rok a byla navržena jakožto nepřekročitelná.

Žádosti o zaměstnanecké karty v režimu Filipíny bude zpracovávat zastupitelský úřad v Manile. Jakmile se naplní kapacita žádostí, jejich příjem bude zastaven. Díky tomu se nebudou neustále řadit za sebe do fronty.

Kdo se může programu účastnit?

Přihlásit se do programu může každý, kdo splňuje stanovené podmínky, platnost zařazení do režimu je po dobu jednoho roku. Žádosti zaměstnavatelů potom vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

projekt filipíny

Zaměstnavatel si může podat hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů. Pak musí současně také dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Podmínky pro zaměstnavatele:

 • jde o přímého zaměstnavatele
 • působí v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
 • zaměstnává alespoň 6 zaměstnanců
 • nemá žádné nevyrovnané závazky vůči státu
 • nedokáže vybranou pracovní pozici obsadit zaměstnancem z ČR

Co musí zaměstnavatel doložit 

Zaměstnavatel si musí podat žádost o zařazení do projektu plus následující povinné přílohy:

 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiného obdobného registru
 • doporučení od české podnikatelské reprezentace nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků
 • potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • čestné prohlášení: o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • o tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem (cizinci) uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně 1 rok

Jak nábor cizinců zjednodušit

Přes výše uvedená opatření zůstává nábor pracovníků ze zahraničí administrativně náročným procesem, který vyžaduje dostatek času. Zjednodušení celého postupu nabízí agentura IRS Czech, která je schopna dodat zaměstnance tzv. na klíč a zajistí vyřízení všech potřebných povolení.

Máte zájem o pracovníky z Filipín?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.