Jak vyřídit vízum pro rodinné příslušníky

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Pobyt na území ČR je umožněn nejen přímo zájemcům, ale také i jeho příbuzným. Co obnáší zisk víza pro rodinného příslušníka? V zásadě lze na základě příbuzenského vztahu získat tzv. Schengenské neboli krátkodobé vízum, které je určeno pro pobyty osob v délce kratší než 90 dnů. Kdo je podle definice rodinný příslušník občana EU:

 • manžel/manželka
 • rodič
 • dítě mladší 21 let
 • cizinec, který příbuzenský vztah doloží

Co je třeba k žádosti o krátkodobé vízum:  vyřídíme vízum pro rodinné příslušníky (citace z webu ministerstva zahraničí)

 • vyplněný příslušný formulář „Žádost o udělení schengenského víza“
 • cestovní doklad
 • fotografie
 • doklady prokazující existenci občana EU (tj. kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu občana EU)
 • doklad potvrzující, že reálně jste rodinným příslušníkem občana EU (oddací list, rodný list, doklad o závislosti, vážné zdravotní důvody, doklady o existenci trvalého vztahu)
 • doklad o tom, že občan EU již pobývá v ČR, kam jej budete následovat, resp. doklad o plánované cestě občana EU a jej doprovázejícího žadatele do ČR (např. rezervace letenek)

Jak probíhá vyřízení žádosti:

Pakliže rodinný příslušník sám není občanem EU, vyřizování víza standardně trvá 14 dnů. V odůvodněných případech se tato lhůta může prodlužovat na až 30 nebo nejvýše 60 dnů. Žádost není zpoplatněna.

Kladné posouzení žádosti o udělení víza není automatické. Kompetentní orgány jsou oprávněny k tomu, aby prováděly šetření, jehož účelem je zjistit, zda jsou veškeré předkládané skutečnosti založené na reálném stavu.

Dlouhodobé vízum pro pobyty v délce trvání nad 90 dnů má podmínky pro získání stanoveny následovně:

Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny:

vízum pro rodinuRodinným příslušníkem se v takovém případě rozumí:

 • manžel cizince s povoleným pobytem
 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě
 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítětem manžela
 • nezletilý cizinec, který byl cizinci s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povoleným pobytem na území ČR nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povoleným pobytem na území ČR, pokud se bude péče o nezletilého cizince vykonávat na území ČR,
 • osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území.

Co je třeba k podání žádosti o vízum za účelem sloučení rodiny:

 • žádost o povolení k dlouhodobému pobytu
 • platný cestovní doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o účelu pobytu
 • finanční prostředky k pobytu na území ČR
 • doklad o zajištění ubytování na území ČR
 • výpis z rejstříku trestů Ukrajiny

Chcete-li si vyřizování náležitostí usnadnit, obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která s vámi celý proces od základů projde a ušetří vám čas i peníze.

Máte zájem o vyřízení víza pro rodinu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.