Jak si udržet zaměstnance v období krize

25.03.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Krize se hospodářství nevyhýbají. Jak krizi ve firmě překlenout a proč si udržet klíčové zaměstnance?

Kdo může utrpět v krizi

Více jsou krizí ohrožení malí a střední podnikatelé oproti velkým firmám. Na vině bývá méně propracované finanční plánování.

Včas rozpoznat krizovou situaci a naučit se nasadit vhodná opatření přitom může podnikání zachránit. A to bez nutnosti začít se zbavovat minimálně klíčových zaměstnanců. Jakmile krize pomine, budou schopní lidé opět potřební. Jak se tedy zachránit jinými způsoby.

Pojmenujte příčinu krize

Umět pojmenovat příčinu je naprosto základní okamžik, kterého ale řada podnikatelů pro nedostatek nadhledu není schopná.

Jsou za krizí vnější faktory, které neovlivníte? Nezbývá než prostřednictvím důkladného finančního plánování hledat finanční rezervy a toto nepříjemné období se snažit překlenout.

Pozor, do značné míry se jedná o přirozený jev. Ne vždy se v podnikání daří, trh se například může nasytit a původní strategie už nefunguje. Jde o méně častý problém.

řešení krize v podnikání

Daleko častěji se podnikatelé dostávají do krizových situací vlastními chybnými rozhodnutími. Možná pomohou některé změny uvnitř firmy, například změna dodavatele nebo důkladnější analýza chování a potřeb vašich stávajících zákazníků.

Vyplatí se experimentovat?

Jakýkoli další experiment v podobě nového typu zboží či služby může firmu neúměrně oslabit. Vyžaduje totiž určité vstupní investice. A na ty firma v období krize zpravidla zkrátka nemá prostředky.

Proto je riskantní pokoušet se ekonomickou situaci vyrovnat dalšími inovacemi. Naopak by se firma měla zaměřit na to, co dělala dosud a vybrat ze svého spektra činností to, o čem je přesvědčena, že to umí nejlépe.

Někteří podnikatelé však naopak z vlastní zkušenosti radí, že je to právě krize, která nás může donutit k zamyšlení nad tím, co děláme. A právě zde se otevírá ideální prostor pro to, začít věci dělat trochu jinak a možná mnohem lépe.

Jak je to s benefity

Úspory je potřeba hledat všude, kde se dá. Některé výdaje jsou pro udržení chodu celé firmy nutné. Řada zaměstnavatelů proto jako první pohlédne na zaměstnanecké benefity.

Odborníci upozorňují, že ačkoli firmě může tento krok přinést úspory, dít by se měl skutečně až tehdy, když je to nutné. Není na místě začít benefity plošně odebírat jen proto, že firma potřebuje šetřit, ale krize jí v podstatě ještě nehrozí.

Ve firmě se začne škrtat a pod všemi se kýve příslovečná židle. Co teď? V podobné atmosféře se pochopitelně nikomu nechce pracovat. Pokud se musíte uchýlit kvůli krizi k omezování benefitů, je dobré nabídnout zaměstnancům v podobně složitých časech jistotu.

Zpravidla jim jde nejvíce o to, aby o zaměstnání úplně nepřišli. Lidem na vyšších postech je dobré nabídnout kompenzaci, která nebude mít úplně hmotný charakter: Zejména možnost dalšího rozvoje nebo posunu výše.

Komunikujte

Skutečně loajální a schopní zaměstnanci chodí pracovat zrovna k vám v současné době už nejen proto, že dostávají pravidelnou výplatu.

krizová řešení

Pro zaměstnance jsou důležité i jiné hodnoty nefinančního charakteru. Chtějí se cítit užiteční, podílet se na rozvoji firmy, stát se součástí něčeho, co má skutečný smysl. Proto je důležité dbát na firemní kulturu a hlavně na otevřenou komunikaci.

Platí to i pro krizové období, kdy je důležité včas a upřímně sdělovat i méně příjemné informace. V rámci interní komunikace je nutné otevřeně prezentovat plány do budoucna, očekávání i reálné výsledky.

Když už je nutné v krizi propouštět

Je nutné si zodpovědně říci, které zaměstnance propustit můžeme a které ne. Pokud už musíme v krizi propustit velmi schopné kandidáty, o nichž víme, že po pominutí krize by nám mohli scházet, je dobré udržovat s nimi celou dobu aktivní kontakt.

Schopným lidem můžeme po překlenutí nejhoršího období nabídnout jinou pozici ve firmě a je šance, že se nám podaří je získat zpět.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt