Jak se rozvést s cizincem

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Rozvod je nepříjemnou životní událostí, která se však nemusí vyhnout komukoli z nás. Jsou-li páry odlišné kultury, mohou se přidat i další zásadní třecí plochy, které vyústí v konec vztahu. Co následuje? Jak se rozvést cizincem?

Podle kterého práva se rozvody řeší

Rozvod manželství, v němž jsou partneři příslušníky odlišného státu, je pochopitelně rovněž možný, byť o něco komplikovanější než „standardní“ rozvod v Česku.

V první fázi se rozvádějící manželský pár musí usnést na tom, ve které zemi se bude rozvádět. V Česku je od roku 2019 v rámci EU jednoduše možné vybrat si, podle kterého práva budou upraveny majetkové poměry po rozvodu.

Tedy zjednodušeně řečeno, zda se budete rozvádět v souladu s českou legislativou nebo se podrobíte zákonům země vašeho protějšku. Jinak rozhoduje u cizinců z EU, ale i mimo EU především místo tzv. obvyklého pobytu obou z vás, případně se přihlíží k obvyklému pobytu žadatele.

rozvod s cizincem

Z pohledu českého občana lze jednoznačně doporučit rozvodové řízení absolvovat v tuzemsku. A to jednak kvůli mnohem přehlednějšímu vyčíslení nákladů, ale také z pohledu možné jazykové bariéry. Rozvod v zahraničí lze chápat jako poměrně rizikový.

Sporný a nesporný rozvod aneb když se (ne)domluvíte

Některé mezinárodní vztahy končí sice rozlukou obou partnerů, avšak z nějakého důvodu není formální rozvod dovršen. Ukončit svazek však může být nutné se všemi náležitostmi. Zákon tak připouští i variantu rozvodu za předpokladu, že druhý z partnerů nespolupracuje, nebo dokonce není známo, kde se dotyčná osoba nachází.

Na nedohledatelného cizince lze uplatnit institut tzv. opatrovníka. Opatrovník má hájit zájmy protistrany a postupovat při jednáních tak, jak by postupovala ona sama. V advokátní praxi však při zastupování ke zbytečným průtahům nedochází a rozvodu je možno docílit.

Nejjednodušší však pochopitelně je, pakliže dojde k tzv. nespornému rozvodu, tedy se na všem domluvíte (vypořádání majetku a péče o děti). V opačném případě se budou zkoumat příčiny rozvratu vašeho manželství a rozvod bude tzv. sporný.

rozvodové řízení cizinci

Návrh na rozvod je nutné vždy podat k soudu. Ten má pravomoc manželství jako jediný ukončit, což platí i pro církevní sňatky. Návrh se podává na podatelnu nebo odesílá poštou. Především obsahuje důvod rozvodu. Standardně se k němu přikládá též oddací list, respektive stačí i kopie.

Podaří-li se rozvod úspěšně realizovat, je následně rozhodnutí českého soudu akceptováno i v zahraničním státu.

Lze ukončit i registrované partnerství?

Ještě je nutné dodat, že stejnopohlavní páry mohou v současné době v ČR uzavírat tzv. registrované partnerství. A to je možné i za předpokladu, je-li nejméně jedna z těchto osob občanem ČR. Tedy z opačného pohledu lze do tohoto svazku vstoupit i s cizincem.

Zrušení registrovaného partnerství je možné rovněž, a to na základě návrhu jednoho z partnerů, který se opět podává k soudu.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt