Jak probíhá online nábor zaměstnanců ze zahraničí?

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

I v dnešní komplikované době je stále poptávka po zahraničních zaměstnancích, zejména do výroby a na jiné pozice, o které není mezi českými pracovníky zájem. Vzhledem k omezením v cestování se i celý proces náboru přesouvá do online roviny.

Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na získávání kvalitních zahraničních zaměstnanců. Jak nábor aktuálně probíhá se dozvíte v tomto článku.

Celý proces náboru zaměstnanců se dá rozdělit do několika fází:

1. Fáze – pracovní pozice

Od klienta obdržíme požadavek na množství a kvalifikaci pracovníků, které poptává. Následně naší partnerské agentuře v dané zemi předáme poptávku na konkrétní pracovní pozice. V rámci specifikace pozice se řeší např.

  • Popis pracovní činnosti
  • Mzda
  • Bonusy
  • Pracovní doba
  • Směnnost
  • Délka kontraktu
  • Délka dovolené
  • Podmínky a požadavky na uchazeče

2. Fáze – vyhledávání

Po dobu minimálně 7–14 dnů probíhá v cílové zemi vyhledávání vhodných kandidátů na požadovanou pracovní pozici. Rozsah doby se může samozřejmě měnit v závislosti na počtu poptávaných pracovníků.

zaměstnanci ze zahraničí

3. Fáze – pohovory a testování

Partnerská agentura zorganizuje základní pohovor s uchazečem, který probíhá online např. přes aplikaci Zoom. V rámci tohoto úvodního hovoru se hodnotí schopnosti a odbornost pro danou pracovní pozici. Důraz je přitom kladen na osobnost člověka, aby byl schopen pracovat dlouhodobě i v jiné zemi a kolektivu.

V případě kvalifikovanějších pracovních pozic, kde je v rámci online náboru požadováno i praktické prokázání znalostí se kandidát přesune do místního tréninkového centra. Jde zejména o profese svářeče, obsluhu VZV apod. V tréninkovém centru proběhne otestování kandidáta, které se komplet nahrává do videozáznamu.

online nábor zaměstnanců z ciziny

Tento videozáznam spolu s životopisem a dalšími poznámkami od našich personalistů obdrží klient. Finální rozhodnutí, zda daného uchazeče přijme či nikoliv je pak již na jeho zvážení.

4. Fáze – pracovní povolení

Po finálním výběru vhodných kandidátů z dané země, naše agentura začíná vyřizovat potřebná pracovní povolení pro cizince pro práci v ČR. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme nabídnout rychlý průběh bez komplikací. V případě zájmu nás stačí kontaktovat.

Zajímavosti při online náboru zaměstnanců

Specifikem náboru pracovníků z Filipín je to, že kandidát musí nejdříve na Filipínách absolvovat lékařskou prohlídku – FIT TO WORK.

V rámci ní se posuzuje, zda je práceschopný bez příznaků nějakého skrytého onemocnění (většinou jde o různé typy žloutenky nebo nálezy na plicích). Až v okamžiku pozitivní lékařské prohlídky je možné zahájit vízový proces, který trvá 2 – 3 měsíce.

Při online náboru zaměstnanců z jiných zemí jako je např. Kazachstán či Indie není tato lékařská prohlídka povinná. Pouze v případě, že je vyžadována ze strany zastupitelského úřadu Ministerstva zahraničních věcí v dané zemi.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.