Jak nepřijít o zaměstnaneckou kartu při změně zaměstnavatele

06.09.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zájem o práci v České republice má neustále více osob. Jedná se převážně o cizince, kteří na území naší republiky přijedou. Jak spolu souvisí zaměstnanecká karta a změna zaměstnavatele? Zaměstnanecká karta je klasická plastová kartička, která obsahuje biometrické údaje, jako jsou otisky prstů, každého cizince.

Každá zaměstnanecká karta bývá vydána na jednu konkrétní pracovní pozici u jednoho zaměstnavatele. Její platnost trvá po celou pracovní smlouvy, nejdéle však na 2 roky. Kartu však lze neustále prodlužovat.

O novou musíte žádat nejpozději poslední den před skončením platnosti dosavadní zaměstnanecké karty.

změna zaměstnavatele zaměstnanecká karta

Karta může být vydána ve dvou variantách:

  • Duální - zároveň máte danou žádost na pracovní pozici a také žádost o pobyt na území ČR. Vše se vyřizuje najednou.
  • Neduální - má-li cizinec tuto variantu zaměstnanecké karty, pak má podle zákona volný pohyb na trhu práce nebo mu Úřad práce vydal povolení výkonu závislé práce.

Volný pohyb na trhu práce znamená, že cizinec v ČR úspěšně absolvoval střední nebo vyšší vzdělání, je zde na pracovní cestě od svého zaměstnavatele ( z EU), uchází se o práci pedagoga nebo duchovního církve.

Povolení k zaměstnání - je-li cizinec na pracovní cestě od svého zaměstnavatele (mimo EU), pracuje na pozici stážisty nebo za předpokladu stanovení mezinárodní smlouvy. V tomto případě je žádáno o pracovní pozici, která není v evidenci (zaměstnavatel na území ČR nepodal informaci o volné pracovní pozici, na kterou chce zaměstnat cizince).

Jak si zachovat zaměstnaneckou kartu při změně zaměstnavatele

Pokud chce cizinec změnit zaměstnavatele, musí to vždy nahlásit Odboru azylové a migrační politiky MV (Ministerstva Vnitra). Ke změně dochází pouze v případě, jsou-li splněny tyto požadavky:

Změnu může žádat pouze cizinec, který již jednu zaměstnaneckou kartu má. Pokud žádnou nemá, není možné žádnou změnu požadovat.

Pokud chcete změnu zaměstnavatele, pak není možné žádat v poslední den platnosti současné karty, jako to lze v případě, že zůstáváte u stejného zaměstnavatele. Při změně je zapotřebí žádat příslušné úřady nejpozději 30 dní před jejím ukončením.

O změnu zaměstnavatele může žádat cizinec nejdříve po šesti měsících platnosti jeho první zaměstnanecké karty. Výjimkou v tomto případě bývá, pokud zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní poměr (jedná se o ukončení smlouvy ve zkušební době i okamžitým zrušením).

Je-li novým zaměstnavatelem agentura práce, pak změnu není možné provést.

Doklady související se změnou

Doložení pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u nového zaměstnavatele - podmínkou je, že pracovní smlouva musí být uzavřena na pracovní pozici, která je evidována v Centrální evidenci volných pracovní míst.

doklady k zaměstnanecké kartě

Pracovní smlouva musí obsahovat pracovní dobu, která nesmí být nižší než 15 hodin týdně a zároveň za pozici musí být odpovídající mzda.
Doklad, zda je cizinec stále zaměstnán nebo ne. Není-li zaměstnán, musí být doloženo, kdy byl pracovněprávní vztah ukončen.

Prohlášení, že má cizinec na novou pracovní pozici odbornou způsobilost a může ji vykonávat.
V žádosti musí být uveden datum, kdy cizinec na novou pracovní pozici nastoupí.
Aby bylo možné o změnu požádat,musí být splněny všechny výše uvedené podmínky. Doložení dokumentů musí být v originálním změní nebo úředně ověřené kopii. Stejně tak musí být v českém nebo slovenském jazyce.

Poté si MVČR a Odbor azylové a migrační politiky vyhrazuje 30 dnů, než cizinci a novému zaměstnavateli oznámí, jaké je konečné rozhodnutí. Pokud bude vyhověno, obdrží zaměstnavatel i cizinec doklad o splnění podmínek a může začít pracovat. Je-li rozhodnuto dříve, než byl uveden datum nástupu na pracovní pozici, musí se vyčkat.

Cizinec s volným přístupem na trh práce

Cizinci, kteří mají volný přístup na trh práce nebo mají povolení k zaměstnání, nemusí žádat o změnu zaměstnavatele nebo pracovní pozice. Jejich povinností je, aby tuto změnu nejpozději do tří pracovní dnů, písemně oznámili příslušnému úřadu.

Máte zájem o vyřízení zaměstnanecké karty?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.