Jak naučit česky děti cizinců

09.12.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Stávající situace na Ukrajině vzbudila zvýšený zájem o integraci cizinců. A to včetně dětí. Jednou z nejvýraznějších překážek je pro začleňování jazyk. Jakým způsobem efektivně napomoci ke zvládnutí českého jazyka konkrétně dětem?

Co by si měl lektor uvědomit na počátku

Jazyk představuje nástroj pro vzájemné dorozumění. Cizinec se bez jeho osvojení v dlouhodobém měřítku jednoduše neobejde a platí to i pro děti.

Těm znalost češtiny umožní se standardním způsobem začlenit do výuky, života ve škole i dění po vyučování. Jazyk se tedy stává funkčním prvkem a lze říci, že paradoxně hlavně malé děti si tuto důležitou důležitou skutečnost uvědomují zcela intuitivně a neučí se pouze pro jazyk sám.

Žák tedy potřebuje rovnoměrně rozvinout všechny oblasti jazykových kompetencí, to znamení mluvení, poslech, čtení i psaní. Dítě si osvojuje jednotlivé prvky začleněné v kontextu a činí tak postupně.

děti cizinců

Lze tak říci, že v principu není mechanismus učení jazyka nikdy příliš odlišný. Podobným způsobem bude rodilý mluvčí češtiny postupovat ve zvládání jiného cizího jazyka. A podobným způsobem se navíc každý člověk v raných fázích svého života učí jazyk mateřský.

Jak strukturovat výuku cizího jazyka

Úkolem vyučujícího je tak primárně představit strukturu jazyka, a to v přiměřeně zjednodušené formě. A objasnit nejdůležitější pravidla, žáky ale nezatěžujeme nadměrným množstvím výjimek. Postupovat by měl od jednodušších jevů ke složitějším, je nutné respektovat, že do ucelené podoby se jednotlivé úseky „složí“ postupně.

Zároveň je zapotřebí tyto prvky přirozeně začleňovat do pro dítě známých situací. Při výuce se tak budeme pohybovat v okruzích, jako je škola, rodina, na samém počátku by měla na řadu přijít znalost barev, zvířat, pojmenování ovoce a zeleniny, jednoduché počítání atd. Slovní zásoba na této úrovni čítá opět pouze základní výrazy a první praktické fráze.

Proto je nutné rovněž postupovat vpřed přiměřeným tempem. Opakováním a postupným návratem k již vysvětlené problematice také dochází k upevňování znalostí a právě tento aspekt jednoznačně nelze podcenit.

Strukturu a řád by měla mít celá hodina. Zejména malé dítě se může cítit nejistě nejen proto, že momentálně nerozumí, ale náročná pro něj může být soustředit se i na činnost jako takovou. Proto je dobré například zapojení žáků vymezit do přesně daného pořadí a nevyvolávat je náhodně.

Lektor chválí a motivuje

Zároveň lektor v této roli koriguje případné chybné užívání jednotlivých jazykových jevů a funguje i jako motivující prvek, který udržuje linii učení. Což platí zejména u dětí starších, mladším dětem a žákům středního školního věku je ještě vlastní přirozená zvídavost a vykazují vlastní vnitřní motivaci.

děti učení

Učení je nutné vtisknout zábavnou formu. Velmi dobře lze využít říkanky, písničky nebo obrázky. Již děti ve věku přibližně druhé třídy jsou schopny relativně vyspělého způsobu komunikace, do kterého samy přirozeně začleňují humor a slovní hříčky.

Kantor by měl taktéž přirozeně ocenit pokroky svých svěřenců pochvalou. A to jak při správném užívání jednotlivých jazykových jevů, tak i u osvojování slovní zásoby.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt