Change in stays of foreigners for the purpose of study

21.01.2021

Contact us

Write us

We will contact you

Změny zákona o pobytu cizinců přinesly také některé praktické změny. Které to jsou a jaké povinnosti tedy cizinci aktuálně mají?

Změna při změně zaměstnavatele u držitelů zaměstnaneckých karet

Od 31. 7. 2019 nastaly změny, díky nimž už není nutné v rámci vlastnictví zaměstnanecké karty při změně zaměstnavatele žádat o vydání souhlasu se změnou zaměstnavatele.

Na ministerstvo se nově podává oznámení o směně na příslušném formuláři. Společně s tímto podkladem dále musí být přiložen doklad o existenci zaměstnání, respektive datu jeho skončení, dále také pracovní smlouva a prohlášení zaměstnavatele, že budoucí zaměstnanec má pro výkon práce požadovanou kvalifikaci.

Lhůta na podání oznámení činí 30 dní před změnou. Ministerstvo má 30 dnů na rozhodnutí. Pokud bude změna schválena, může zaměstnanec začít pracovat. Učinit tak může v den, který byl oznámen ve formuláři.

U prvních zaměstnaneckých karet je možno zaměstnání změnit až po 6 měsících. U programových karet se lhůta pro změnu řídí podmínkami dotyčného programu.

vizum za účelem studia

Agenturní zaměstnanec o programovou zaměstnaneckou kartu žádat nemůže. Žádat však o změnu zaměstnanec může, k této žádosti doložit i přesnou informaci o tom, kam a na jakou pozici bude agenturou přidělen.

Podávání žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobé pobyty na ambasádě v zahraničí

V ČR byly rovněž zavedeny kvóty na ekonomickou migraci. Znamená to, že počet žádostí podávaných na zastupitelských úřadech v jednotlivých zemích bude pevně stanoven. Konkrétně se jedná o kvóty na zaměstnanecké karty, víza nad 90 dnů za účelem podnikání, a dlouhodobé pobyty za účelem investování.

Konkrétně je možné se začlenit do tří programů ekonomické migrace. Jedná se konkrétně o program kvalifikovaný zaměstnanec, program klíčový a vědecký personál a program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Klasické žádosti o zaměstnaneckou kartu je možno podávat i nadále. Je však pravděpodobné, že vlivem kvót dojde k omezení počtu míst, případně bude podávání vyloučeno.

Získání mimořádných pracovních víz

Vízum je uděleno na dobu platnosti 90 dnů, nejdéle 1 rok. Nelze ho prodloužit nebo si zažádat o jiné oprávnění, držitel musí pouze vycestovat.

změna u studentských víz

Pobyty za účelem studia a vědeckého výzkumu a jejich změny

Pakliže osoba má povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, či vědeckého výzkumu v ČR nebo jiném státě EU, smí následně ve státě jiném pobývat až rok bez víza. A to za předpokladu, že je dodržen účel pobytu (studium či vědecký výzkum).

Žádost o tento dlouhodobý pobyt za účelem studia nebo vědeckého výzkumu lze podat přímo z území, tj. není nutné vycestovat a žádost si podávat na příslušném zastupitelském úřadě. Vlastnictví potřebných prostředků zajišťujících pobyt lze prokázat mzdou nebo zůstatkem na účtu.

Máte zájem o vyřízení studentského víza pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.