Dlouhodobý pobyt za účelem výzkumu

21.11.2018

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Profese vědce je sama o sobě velmi náročnou disciplínou. Vědci jsou samozřejmě potřeba v každé zemi a v každém odvětví, jelikož na nich závisí budoucnost nás všech. Vědecké výzkumy se opírají o hledání odpovědní na nejrůznější otázky a to včetně jejich následného řešení v praxi.

O důležitosti vědců v oblasti zdravotnictví či chemie nejspíše není nikterak důležité dlouze hovořit, jelikož jejich úděl v naší společnosti více než jasný. Aby ovšem vědec mohl ve své vědecké činnosti, která ho naplňuje a zároveň pomáhá dobré věci pokračovat i za hranicemi své země, je důležité stanovit si jasné podmínky pro přijímání těchto lidí, kteří jsou svou důležitostí nenahraditelní.

výzkum v čr cizinci

Jak tedy získat pobyt za účelem výzkumu v jiné zemi, než ze které výzkumník pochází či se v ní v daný moment nachází, proto aby mohl ve své výzkumné činnosti pokračovat i jinde než jen ve své rodné zemi? Na tyto otázky vám poskytneme odpovědi.

Co potřebují vědci vědět, než se rozhodnout odcestovat do ČR?

Předtím, než se vědec rozhodne pro cestu do ČR za účelem své vědecké činnosti, měl by znát především podmínky, které jsou pro poskytnutí dlouhodobého pobytu na našem území třeba. Mezi podmínky, které si dlouhodobý pobyt žádá a které je třeba před vstupem do země splnit, patří zejména následující:

  • Písemný závazek dané organizace
  • Dohoda o hostování, kterou vydá výzkumná organizace
  • Cestovní zdravotní pojištění, které lze sjednat u jakékoliv pojišťovny. Avšak je toto pojištění povinné.
  • Výpis z rejstříku trestů ze země, ve které vědec pobývá
  • Vyplněná zelená žádost
  • Cestovní pas
  • Doklady prokazující totožnost
  • Lékařská zpráva
  • 2 aktuální fotografie 

Komu se pobytové povolení vydává?

Žádost o dlouhodobý pobyt může podat pouze vědec z výzkumné organizace, ze které bude potřebovat vystavit písemný závazek a také dohodu o hostování. Žádosti podávají občané třetích zemí, kterým je tak umožněn vstup na jiné území, než ve kterém dlouhodobě pobývají.

Žádost o dlouhodobé vízum ovšem není podávána studentům. Výzkumník totiž musí být držitelem vysokoškolského diplomu a také musí být přijat jakoukoliv výzkumnou organizací k vykonávání svého výzkumného projektu.

Na takovýto projekt je vyžadování opravdu vysoká kvalifikace. Teprve posléze mu je vydáno vízum a to po absolutním splnění všech zákonem stanovených podmínek. Pro úsporu času mohou výzkumníci využít služeb některé pracovní agentury, která se zabývá tímto typem dlouhodobého vízu pro vědecké výzkumníky, kteří se rozhodnou ve své vědecké činnosti pokračovat za hranicemi své země.

Díky takovýmto organizacím tak samotnému vědci zbývá daleko více času na jeho projekt, jelikož si ušetří spoustu administrativních úkonů. Agentury totiž vše vyřídí za ně, což je opravdu velmi pohodlné pro obě zúčastněné strany. Jednou z nich je i pracovní agentura IRS Czech, která nabízí rozsáhlé zkušenosti.

Máte zájem o vyřízení dlouhodobého víza?

Zajistíme vše potřebné.

kontaktujte nás