Co je to karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

25.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Zaměstnávat cizince ze třetích zemí není nic neobvyklého, podmínkou pro práci je pracovní povolení, neboť zaměstnávat cizince bez pracovního povolení se nevyplácí. Karta vnitropodnikového zaměstnance je jeden ze způsobů, jak se do ČR dostat.

Je také známá pod zkratkou ICT, což znamená Intra-Company Employee Transfer Card. Účelem se dost podobá zaměstnanecké nebo modré kartě. Je určena primárně pro občany třetích zemí, tedy zemí mimo EU.

Vystavuje se na vyšší pracovní pozice, mezi které patří např. manažer, specialista nebo stážista. Tito zaměstnanci jsou převedeni ze společností mimo EU vnitropodnikovým převedením.

pracující cizinec

Minimální doba pobytu jsou 3 měsíce. Karta je vydána pouze za pracovním účelem. Na tyto pozice jsou převedeni nadnárodní společnosti, ze společností, která prosperuje, funguje a oni v ní pracují, na funkční společnosti v ČR.

Kde zažádat o ICT kartu?

Konzulát

Žádost se podává na konzulát. Vybrat musíte správný, podklady pro výběr naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou uvedeny jednotlivé státy.

Termín

Na konzulát není možné přijít, když máte čas. Je nutné se nejprve objednat a dostavit se na vybraný termín.

Dokumenty k žádosti

  • Cestovní pas - je nutné doložit doklad totožnosti, v tomto případě se jedná o cestovní pas, který musí být platný.
  • Formulář - přiložený formulář musí být řadně a pravdivě vyplněn.
    Fotografie 2x.
  • Biometrické údaje - součástí žádosti jsou také otisky prstů.
  • Vysílací dopis.

U stážistů může být požadována dohoda o odborné přípravě nebo doložena profesní kvalifikace.

Existuje několik dokumentů, které je možné dodatečně vyžádat. Mezi takové patří třeba výpis z Rejstříku trestů ze země, kde žadatel doposud pobýval. Vyžádáno může být také potvrzení o zaplacení cestovního zdravotního pojištění.

Pojištění musí mít platnost po celou dobu, než žadateli vznikne nárok na veřejné zdravotní pojištění. Vyžádán může být také dokument, že máte v ČR zajištěné ubytování.

Dokumenty jsou udávány buď v originále nebo s jako úředně ověřená kopie. U překladů je nutné dodat nejen přeložený dokument, ale taktéž originál nebo úředně ověřenou kopii.

Všechny dokumenty musí být staré nejdéle 180 dnů, na cestovním pase musí být fotografie, která odpovídá aktuálnímu vzhledu žadatele.

práce cizinců v čr

Vysílací dopis

Jedná se o potvrzení společnosti, že byl daný zaměstnanec opravdu vyslán na konkrétní pozici. Součástí dopisu musí být také pracovní podmínky, které jsou velice přísné. Dohlíží se na pracovní prostředí, bezpečnost práce, mzdu odpovídající dané pracovní pozici a rovnost pohlaví na pracovišti, to vše je důsledně dodržováno v souladu se zákoníkem práce.

Doložit se také musí dokument, že byl zaměstnanec, který má být převeden, zaměstnán ve firmě minimálně po dobu 6 měsíců. Doložen je také dokument, že jsou obě společnosti (společnost mimo EU a společnost v ČR) propojené.

Vyřízení žádosti

Žádost může být vyřízena kladně i záporně. Lhůta pro vydání vnitropodnikové karty je 90 dnů, doba platnosti je maximálně 3 roky na pozici specialisty a manažera, u stážistů platí maximální lhůta 1 rok.

Stážista přichází do firmy pouze za účelem vzdělání, zaškolení a rozvoje kariéry, proto je platnost jeho karty kratší. Platnost lze opakovaně prodloužit.

Někdy se také může stát, že chce zaměstnanec v ČR zůstat a ukončí pracovní poměr u své zahraniční společnosti. V takovém případě je okamžitě informován Úřad práce ČR, následně Ministerstvo Vnitra, které připraví výjezdní příkaz a zaměstnanec musí neprodleně opustit do stanoveného data.

V některých případech se také může stát, že zaměstnanec přestoupí na zaměstnaneckou kartu, u které má více výhod, může tedy v ČR zůstat déle než jen 3 roky. To je možné vyřídit i během pracovního procesu, kdy je zaměstnavatel s prací zaměstnance spokojen, a chce s ním navázat dlouhodobější pracovní vztahy.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.