Cizinecký zákon se dočká digitalizace

09.02.2024

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Cizinců bylo na území České republiky vždy hodně. Díky válce na Ukrajině, která trvá téměř dva roky a neustále přicházejícím uprchlíkům, se počet cizinců na našem území zmnohonásobil. V současné době Česká republika čítá přes jeden milion cizinců různých národností.

Z toho důvodu ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Nový zákon myslí na digitalizaci pobytové agendy, nový systém registrace občanů Evropské unie i například posílení role tzv. garanta. 

Přepracovaný zákon

Ministerstvo vnitra přepracovalo stávající zákon upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Hlavním důvodem byla skutečnost, že současný zákon je již zastaralý, v důsledku častých novelizací i velmi nepřehledný a pro širokou veřejnost nesrozumitelný.

cizinecký zákon

Tímto přepracovaným zákonem hodlá ministerstvo vnitra zpřehlednit právní úpravu pobytu cizinců, zrychlit pobytové řízení a snížit administrativní zátěž. V žádném případě tento zákon nebude sloužit k rozvolňování pravidel, která mnohdy vyplývají z práv Evropské unie.

Zákon nemá všude "zelenou"

Ne každý je z přepracovaného zákona nadšený. Někteří odborníci na cizineckou problematiku tvrdí, že zákon není pro 21. století vhodný. Je třeba takový zákon nahradit stručným a jasným zákonem, který bude schopen rychle a přehledně usměrňovat tolik potřebnou pracovní migraci a podporovat úspěšnou integraci.

Jiní zase neskrývají své rozčílení a jsou toho názoru, že změny nebudou prospěšné pro nikoho. Nový zákon podle mnohých ruší dosavadní zaběhlé vztahy, vyřazuje ze hry zkušené agentury práce a nastoluje nová, podle mnohých na první pohled na korupci náchylná pravidla, a to zcela bez dohledu státu nad subjekty.

Digitalizace

Hlavní změnou, kterou nový zákon přinese, je digitalizace pobytové agendy. S přípravou nového zákona se buduje také nový informační systém. Cizinci budou moci komunikovat s úřady odkudkoliv online bez toho, aby museli příslušný úřad navštívit.

Tato změna přijde vhod především cizincům, kteří neovládají český jazyk, nebo jsou jejich dorozumívací schopnosti v českém jazyce velmi omezené. Tato zásadní změna uleví nejen úřadům, ale i samotným cizincům. 

digitalizace

Nově bude možné používat doklady a dokumenty uložené ve speciální aplikaci v mobilním telefonu. S přípravou nového zákona se buduje také nový informační systém, v jehož rámci bude cizinci vytvořena elektronická identita a cizinecký účet. 

Účinnost 

Účinnost nového zákona je navržena na 1. leden 2026. K tomuto dni by měl být spuštěn také již zmíněný informační systém. Před jeho spuštěním plánuje ministerstvo vnitra sestavit jednoduchou "příručku", díky které by mělo být přihlášení do informačního systému a pohybování se v něm velmi snadné.

Nyní nový zákon prošel již meziresortním připomínkovým řízením a bude předložen vládě ke schválení.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.