Bezpečnost práce a cizinci – na co si dát pozor?

22.11.2022

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Bezpečnost práce je velmi důležitou, ale z hlediska zaměstnanců často podceňovanou oblastí.  Přitom pokud dojde k úrazu nebo v nejhorším případě úmrtí na pracovišti, a to kvůli porušení některých nařízení, nastává velký problém.

Nemluvě o případech, kdy jsou zaměstnáváni cizinci, kteří nejsou dostatečně proškoleni a netuší, co se od nich očekává a co nesmějí.

Jistě už jste ve svém zaměstnání (nebo od svých kolegů, kteří mají firmu a zaměstnávají alespoň jednoho člověka), slyšeli pojem BOZP. A nejde o žádnou banalitu.

Zkratka BOZP je označením pro  Bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přičemž na toto téma musí zaměstnavatel své pracovníky pravidelně proškolovat, aby si byli vědomi, co jim hrozí při porušení interních předpisů či všeobecných nařízení a zákonů.

školení bozp

Odpovědnost zaměstnavatele

Je neoddiskutovatelné, že zaměstnavatel je za své zaměstnance zodpovědný. A nejde zdaleka jen o to, že jim musí platit za odvedenou práci a musí za ně odvádět zdravotní a sociální pojištění a hradit různé další odvody a daně. Má ze zákona zodpovědnost i za jejich zdraví a život, a to po celou dobu, kdy se pohybují na pracovišti.

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, velmi často padá vina na zaměstnavatele. A jediným způsobem, jak tomu zabránit, je řádné a pravidelné proškolování zaměstnanců v oblasti BOZP, vysvětlování jim pravidel prevence před různými riziky a zajišťování bezpečného pracovního prostředí, aby se jim pokud možno nemohlo nic stát.

Pracovní úraz je vždy problém

Ani přes veškerou snahu nelze některým typům pracovních úrazů zabránit. Obvykle za to může nešťastná náhoda, nehoda nebo je to důsledkem zanedbání některých pravidel za strany zaměstnance či zaměstnavatele.

pracovní úraz cizinců

Každopádně pokud se to stane, tak i když prvotním řešením je poskytnutí pomoci poraněnému, tak hned vzápětí přichází na řadu papírování a interní vyšetřování, co se vlastně stalo, jak a proč k tomu došlo.

Velmi komplikovaná tato situace může být nejen u tuzemských pracovníků. Pokud se pracovní úraz stane zaměstnanému cizinci, je to ještě výrazně složitější. A aby zaměstnavatel předešel problémům se zákonem, musí udělat vše, co je v jeho silách, aby i cizinci měli co nejširší povědomí o BOZP.

Školení cizinců

Pokud je mezi zaměstnanci byť i jediný cizinec, není možné vynechávat ho ze školení BOZP. I kdyby si měl zaměstnavatel zajistit tlumočníka, musí bezpodmínečně proškolit v oblasti bezpečnosti práce i všechny zahraniční pracovníky.

První školení přitom cizinec musí absolvovat ještě před nástupem do pracovního poměru a na následná se musí dostavit stejně jako ostatní zaměstnanci. Má na to nejen právo, ale je to i jasná povinnost zaměstnavatele.

Otázka zdravotního pojištění

Za české zaměstnance platí zaměstnavatel zdravotní pojištění. Ale u cizinců může tato oblast být občas problematická. Někteří totiž ještě u žádné tuzemské zdravotní pojišťovny nahlášeni nejsou a zaměstnavatel nemá žádné páky, jak je k tomu donutit.

Přesto platí, že podle zákona musí mít každý cizinec pracující na území České republiky sjednáno veřejné zdravotní pojištění. Pokud ho nemá, jdou veškeré léčebné náklady za ním a budou na něm různými zákonnými cestami vymáhány.

Legálně zaměstnaní cizinci to obvykle vědí a třeba i na popud zaměstnavatele si zdravotní pojištění v tuzemsku rychle zařídí.

Problém obvykle nastává u cizinců, kteří tu pracují nelegálně – pokud se jim přihodí pracovní úraz, je situace skoro neřešitelná, protože většina zaměstnavatelů se náhle tváří, že je vůbec nezná.

pojištění zdravotní

Zraněný cizinec sice má právo po zaměstnavateli vymáhat náhradu, ale ústní smlouva se jen těžko dokazuje a cizinec má pramalou šanci zvítězit, i kdyby se třeba obrátil na soud.

I nelegálně zaměstnaný cizinec, který si běžné veřejné zdravotní pojištění sjednat nemůže, si ale může sjednat pojištění od soukromé zdravotní pojišťovny, která mu v případě pracovního i jiného úrazu vyjde vstříc a veškerá zdravotní péče je pak bezplatná.

Pracovní úraz u cizince

Nakonec se podívejme na to, jak nejlépe postupovat, pokud dojde k pracovnímu úrazu u zaměstnaného cizince. Není to žádná věda – postup by totiž měl být úplně stejný, jako když se poraní tuzemský pracovník.

Úraz nejprve musí nahlásit svému nadřízenému, vše se zadokumentuje a cizinec putuje k lékaři. Tam ohlásí pracovní úraz, a pokud s tím všechny strany souhlasí, má poraněný pracovník nárok na takzvané bolestné, náhradu ztraceného výdělku i proplacení všech nákladů za ošetření.

Pakliže by zraněný cizinec neměl sjednáno zdravotní pojištění, je to podobné, akorát by byl nucen hradit si všechny léčebné náklady sám.

Máte zájem o pracovníky ze zahraničí?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.