Aktuálně - s čím musíte počítat pokud zaměstnáváte cizince

17.01.2023

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Celkem turbulentní vývoj ohledně přísných požadavků souvisejících s covidovou situací a cestováním, se samozřejmě nevyhýbá ani pracovnímu trhu.

Podmínky se mění docela často a vyznat se v tom, co je aktuálně platné a jaké jsou například povinnosti pro zaměstnavatele cizinců nebo provozovatele vzdělávacích aktivit přijímající cizince a cizinců samotných, nemusí být zrovna snadné. Takže s čím musí nyní počítat zaměstnavatelé zaměstnávající cizince?

očkování covid

Ubytování a zdravotní péče

Zaměstnavatel nebo jiný subjekt (například zprostředkovatel), který přijímá na území České republiky cizince k práci nebo vzdělávání je povinen, a to podle platného Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, zajistit těmto osobám:

  • ubytování po celou dobu pobytu, a to včetně místa, kdy bude probíhat případná hygienickou stanicí nařízená karanténa,
  • zdravotní péči a její úhradu po celou dobu pobytu (pro osoby, které nemají povolení k dlouhodobému pobytu),
  • návrat zpět do místa původu, když dojde ke ztrátě účelu pobytu v na území státu.

Povinnost zamezit pracovníkům vstup na pracoviště?

Aktuálně nejen na pracoviště, ale i na všechny provozovny zaměstnavatele, je nutné zamezit vstup pracujícím cizincům, kteří se vrátili ze zahraničí a pobyli tam déle jak 12 hodin (nebo až 24 hodin v případě sousedních zemí), pokud tyto osoby zaměstnavateli:

  • nepředloží negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2,
  • nebo se neprokáží očkováním s národním certifikátem o provedeném očkování,
  • nebo se neprokáží prodělaným onemocněním COVID-19 (a to certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID  certifikátu či písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že osoba nemá klinické známky onemocnění, absolvovala izolaci nebo od prvního pozitivního PCR testu neuběhlo více jak 180 dní).

Pracovník, který se navrátil ze země s nízkým nebo středním rizikem může být do doby výsledku testu vpuštěn na pracoviště pouze s ochranným prostředkem dýchacích test (respirátor).

Pravidla musí dodržovat i zaměstnanci

Z uvedeného tedy samozřejmě vyplývají povinnosti i pro zaměstnance. Zaměstnaný cizinec má povinnost informovat svého zaměstnavatele nebo vzdělávací instituci o tom, že cestuje do zahraničí, o délce pobytu a také o tom, zda se jedná o bezprostředně sousední země, nebo země, které mají nízké, střední, vysoké, velmi vysoké nebo extrémní riziko výskytu onemocnění COVID 19.

Tito zaměstnanci mají zároveň povinnost strpět odběr vzorku a poskytnout zdravotníkům potřebnou součinnost.

zdroj informací: covid.gov.cz

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.