Aktuálně – povolení k zaměstnávání se bude prodlužovat

16.09.2020

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Vyplývá to z aktuálně zveřejněného usnesení vlády. Jaké jsou podmínky?

Co s povolením, kterému vypršela platnost?

Pokud povolení uplynula platnost po dni 12. března 2020, platí, že se platnost prodlužuje do 16. listopadu 2020. Podmínkou je, aby zaměstnavatel s cizincem sjednal prodloužení pracovněprávního vztahu, případně uzavřel nový pracovněprávní vztah, který bude trvat do 16. listopadu 2020.

Pokud cizinec zůstane u stejného zaměstnavatele, nemusí pobočku úřadu práce žádat zároveň o vydání nového povolení k zaměstnání. Musí ale mít prodlouženou stávající pracovní smlouvu. Při změně zaměstnavatele je nutné zároveň žádat o nové povolení k zaměstnání.

Kdy bude povinné vycestovat?

Jak dále vyplývá ze sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, cizinci, kteří na území ČR pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z ČR, A to nejpozději do 16. listopadu 2020.

Za předpokladu, že je nové povolení k zaměstnání vydáno na období, které přesahuje datum 16. listopadu 2020, je cizinec povinen nejpozději do tohoto data vycestovat.

Cizinci potřebují potvrzení

Z tohoto prohlášení dále vyplývá, že pokud cizinec žádá i udělení schengenského a dlouhodobého víza nebo povolení k pobytu za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR, musí předložit doklad potvrzujícího splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Doklad by měl mít formu prohlášení zaměstnavatele, případně vzdělávací instituce, že cizinci zajistí pobyt na našem území, příslušnou zdravotní péči i případný návrat do země původu. Vzor tohoto dokumentu je k dispozici na webových stránkách tuzemského Ministerstva vnitra.

Vzor potvrzení (prohlášení) je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx.

Kontaktujte nás

Řešíte podobný problém a potřebujete poradit? Ozvěte se nám.

kontakt