Customs and traditions of Kazakhstan

19.12.2019

Contact us

Write us

We will contact you

Zeměpisné území Kazachstán není pro většinu populace tak známé. Někteří si dokonce po vyslovení názvu státu představují boje a silné střílení. Jedná se však o běžnou zemi jako je kterákoli jiná, má vlastní historii, kulturu, obyvatele, ale také zvyky, přednosti a tradice.

Celá tato země se rozkládá částečně na území Evropy, avšak ze zbylé části na území střední Asie. Kazachstán úzce sousedí s Ruskem, takže si někteří dokonce myslí, že je jeho součástí.

kazachstán

Jedná se také o zemi, která úžasné kulturní památky, z nichž je 5 dokonce zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO.

Jestliže se Kazachstán chytáte navštívit, měli byste se připravit na pár maličkostí. První z nich je skutečnosti, že se stát nachází uprostřed tří časových zón - východ má + 4 hodiny, centrum + 5 hodin a západní část má + 6 hodin.

Druhou skutečností je zase fakt, že se stát skládá z mnoha národností, takže se můžete domluvit mnoha jazyky.

Tradice a zvyky v Kazachstánu

  • Sport - mezi klasickou tradici Kazachstánu patří Olympijské hry. Jedná se především o box, cyklistiku nebo lední hokej. Kazachstán má ve všech těchto sportech kvalifikované reprezentanty, kteří zemi rozhodně nedělají ostudu.
  • Různorodost náboženství - Kazachstán se stal v roce 1991 samostatným, od té doby mají všichni možnost vyznávat vlastní náboženství. Je však nezbytným zvykem, aby všichni respektovali názory na víru toho druhého, jinak by společnost nemohla fungovat.
  • Vlídnost - obyvatelé Kazachstánu jsou velice příjemní, což je pro obyvatele z jiného státu velice netradiční. Zvykem místních obyvatel je, že každého uvítají a zajímají se, nejsou lhostejní k problémům ostatních.
  • Fotbal - místní obyvatelé velice uctívají fotbal, při každém utkání přímo na hřišti porazí nějaké zvíře za účelem úspěchu.

kazachstán fotbal

  • Podnebí - počasí jako takové přímo nesouvisí s žádnou tradicí, spíše se jedná o chování obyvatel v tomto počasí. Převážná část roku je země slunečná. Ve vysokých teplotách zvládají běžně fungovat, stejně tak je nepřekvapí prudké ochlazení.
  • Uctivost k České republice - místní obyvatelé mají Českou republiku jako oblíbenou zemi. Nejen, že na naše území jezdí studovat, uchází se zde také o práci. Dalším důvodem, proč mají obyvatelé rádi Českou republiku je láska k pivu. České pivo najdete i v Kazachstánu.
  • Úcta k prezidentovi - v České republice se moc s láskou nebo respektem k vládě a prezidentovi nesetkáte. Zatímco v Kazachstánu byl pouze jediný prezident, který byl u moci od roku 1991 do března 2019, kdy samostatně odstoupil. U lidí si získal respekt za vše, co vytvořil, i když mu jeho moc trošku přerostla přes hlavu.
  • Pracovitost - místní obyvatelé jsou velice pracovití a můžete se na ně spolehnout. Mají ve zvyku práci dotáhnout do konce, proto je o pracovníky z této země veliký zájem i na území České republiky.

Máte zájem o pracovníky z Kazachstánu?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.