Arrival form to the Czech Republic, what it is used for and who needs it

29.10.2020

Contact us

Write us

We will contact you

Epidemiologická situace v současném světě si vyžádala důsledné mapování vývoje nákazy v jednotlivých zemích a detailnější opatření. V tuzemsku proto vznikl seznam „bezpečných“ zemí. Co to znamená a bude se na něm něco měnit?

K čemu slouží seznam bezpečných států

Seznam zemí identifikuje rizikové země v rámci EU z pohledu nákazy. Země s nízkým rizikem jsou zde vyznačeny zeleně a občané ČR do nich mohou volně vycestovat. Při návratu pro ně neplatí žádná omezení.

Data v tomto seznamu byla nyní aktualizována na podkladě údajů z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Ve srovnání s předchozím stavem k žádným změnám nedošlo. Ze seznamu bylo vyřazeno Španělsko včetně Kanárských ostrovů. V této oblasti se nyní úroveň rizika považuje za vysokou.

Kdo (ne)musí vyplnit formulář

Vyžaduje se proto, aby veškeré osoby, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s vysokým rizikem, vyplnily příjezdový formulář. Formulář je povinné vyplnit již od 21. 9. 2020. Spuštěna byla proto online verze. Formulář je akceptován v podobě dokumentu zobrazeném elektronicky nebo v tištěné podobě.

Sekce o spolucestujících je určena pro osoby mladší 18 let, tedy se tím myslí rodinní příslušníci, tj. ve většině případů děti. Ty se připíší na formulář dospělého.

Po odeslání formuláře obdrží uživatel e-mailovou zprávu s potvrzením. Ta je navíc opatřena QR kódem a odkazem, na němž si zobrazíte celé potvrzení včetně všech vyplněných údajů.

Výjimky z vyplňování formuláře při příjezdu ze země s vysokým rizikem se týkají, jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR, pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 hodin, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku.

Díky tomuto sledování mohou hygienické stanice získat potřebné údaje nutné pro případné epidemiologické šetření. Brání se tím dalšímu rozvoji nákazy v ČR.

Kdo se (ne)musí nechat otestovat

Zásadní je pro cestovatele rovněž skutečnost, že po příjezdu do ČR musí podstoupit test na přítomnost covid-19. Od vstupu na toto má 5 dnů a náklady na test si hradí. Případně se nechá testovat v jiné zemi EU a přijede s výsledkem testu, který není starší než 72 hodin.

covid a pracovníci

Do 7 dnů od vstupu na české území musí cestovatel na hygieně ohlásit výsledky testu. Do té doby má současně dotčená osoba omezen pohyb. Výjimkou jsou pouze nutné cesty, například do zaměstnání.

Krajská hospodářská komora ve svých aktualizovaných informacích k 15. 10. uvedla, že druhý test po 14 dnech však již vyžadován nebude.

Povolen vstup na území ČR dostanou cizinci, kteří s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR mají prokazatelný trvalý partnerský vztah, prokazatelně s ním sdílí společnou domácnost a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí.

Kompletní tisková zpráva zde.

Máte zájem o vyřízení pracovního povolení pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.