Podrobné informace o zaměstnanecké kartě

17.06.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Přijel/a jsem pracovat do České republiky. Jaké povolení budu potřebovat?

Vaší prioritou se stane zaměstnanecká karta, bez které se neobejdete.  Jde o jeden typ dlouhodobého pracovního, pobytového a zaměstnaneckého víza. Karta je jednotná pro všechny cizince ze všech států z celého světa. Mít ji musí každý, kdo v České republice pobývá delší dobu než 3 měsíce.

Musím žádat o zaměstnaneckou kartu?

Pokud jste občany EU/EHP a Švýcarska, nemusíte. V takovém případě pracovní vízum vůbec nepotřebujete. Pocházíte-li ovšem ze třetích zemí, potom se karta stane vaším základním dokladem pro váš zdejší pobyt. Jestliže vás třeba policie požádá o doklady, musíte jí tuto kartu předložit.

Jak vlastně karta vypadá?

Existují dva druhy zaměstnanecké karty. První je zaměstnanecká karta, která vás zároveň opravňuje k pobytu na území České republiky i k zaměstnání u nás. Jde o takzvanou duální zaměstnaneckou kartu, protože slouží ke dvěma účelům, jako dvojité povolení. Druhou variantou je zaměstnanecká karta, která opravňuje pouze k pobytu na území České republiky, slouží tedy pouze jako pobytové, nikoli pracovní vízum.

formulář pro zaměstnaneckou kartuKde zaměstnaneckou kartu získám?

Žádost o zaměstnaneckou kartu můžete podat ve vaší zemi, nebo v České republice na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Druhou variantu zvolíte v případě, že na území České republiky pobýváte na základě uděleného pobytového víza na dobu delší než devadesát dnů nebo na základě dlouhodobého pobytu zde za jiným účelem.

Co budu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu potřebovat?

Žádost o zaměstnaneckou kartu vzor - formulář najdete i na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Musím přiložit ještě nějaké další doklady?

Ano, můžete být požádáni o:

  • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů z vaší země
  • doklad o uznání vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR – nostrifikace diplomu
  • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí

Pozor – všechny dokumenty nesmí být s datem starším než 180 dnů, tedy půl roku.

Na jak dlouho získám zaměstnaneckou kartu?

Maximální délka, na kterou můžete zaměstnaneckou kartu získat, jsou dva roky. Konkrétní doba, na kterou ji dostanete, se ale obvykle řídí tím, na dlouho jste zde uzavřeli pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Budete-li mít například pracovní smlouvu na rok, dostanete tedy i zaměstnaneckou kartu s roční platností.

Jak si zaměstnaneckou kartu prodloužím?

Musíte podat žádost o prodloužení zaměstnanecké karty nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti karty.

odbor azilové politikyChci změnit zaměstnání. Co teď? Budu potřebovat další zaměstnaneckou kartu?

Když se rozhodnete změnit zaměstnání za jiné, než je to, na které máte vydanou zaměstnaneckou kartu, budete u duální zaměstnanecké karty potřebovat tyto doklady:

Jestliže máte neduální zaměstnaneckou kartu a máte volný vstup na trh práce, musíte ohlásit změnu práce do tří dnů. Když potřebujete získat povolení k práci, pak o změnu požádáte příslušnou pobočku Úřadu práce podle vašeho bydliště.

Jaký je rozdíl mezi tzv. modrou kartou a zaměstnaneckou kartou?

Modrá karta je speciálním vízem pro cizince, kteří na území České republiky budou vykonávat práci, pro kterou je nezbytná vysoká kvalifikace a praxe. Naproti tomu zaměstnanecká karta je určena pro všechny bez ohledu na to, jaké mají vzdělání a jak je jejich práce náročná, jakou kvalifikaci vyžaduje.

Zároveň je zaměstnanecká karta také přímo svázána přímo s určitým pracovním místem, pro které byla vydána.

Můžete tedy pracovat jenom u konkrétního zaměstnavatele a na takové pozici, pro niž vám byl udělen souhlas Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Nově můžete pro vyřízení pracovního povolení pro ukrajince využít tzv. projekt Ukrajina, který se snaží o celkové zjednodušení a zrychlení celého procesu vyřízení pracovního víza pro zaměstnance z Ukrajiny.

Další rozšiřující informace o zaměstnanecké kartě přímo z Ministerstva vnitra najdete v tomto pdf.

Chcete si celý proces vyřízení zaměstnanecké karty usnadnit?

Vyřídíme vše za vás. Stačí si objednat nezávaznou konzultaci!

Máte zájem o vyřízení zaměstnanecké karty?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.