Podrobné informace ke krátkodobému vízu

30.10.2019

Kontaktujte nás

Napište nám

Ozveme se Vám zpět

Krátkodobé vízum do ČR je určeno pro krátkodobý pobyt po dobu 90 dnů v rámci každých 180 dnů. Jako počátek pobytu se počítá den vstupní kontroly a naopak den výstupní kontroly jako poslední den pobytu.

Důležité je poznamenat, že doba jednotlivých pobytů v schengenském prostoru jiných států se sčítá s pobytem na území ČR. Občan je tedy povinen opustit prostor nejpozději v poslední den, kdy splňuje podmínku, že nepřekročil 90 dnů.

Krátkodobý pobyt pro občany třetích zemí dělíme na bezvízový a s nutným vízovým přístupem. Soupis států, se kterými Česká republika nemá bilaterální smlouvu a u kterých je tedy nutná vízová povinnost, naleznete zde.

Pozor! Bezvízový styk není za účelem práce Občané států, které mají s Českou republikou bilaterální smlouvu a jsou oprávněni pobývat na území ČR v rámci bezvízového styku, nejsou oprávněni k vykonávání výdělečné činnosti. V tomto případě musí požádat o udělení krátkodobého víza za účelem zaměstnání.

Žádost o krátkodobé vízum v ČR

Žádost o udělení krátkodobého víza překládá žadatel vždy osobně. Za děti mladší 15 let předkládá žádost zákonný zástupce. Formulář žádosti o krátkodobé vízum (Schengenské vízum) můžete stáhnout zde

Kde požádat o krátkodobé vízum?

Žádost se podává na zastupitelském úřadě státu (velvyslanectví, konzulát), který je konečným nebo hlavním cílem Vaší cesty. V případě, že hodláte cestovat po státech schengenského prostoru (např. z důvodu dlouhodobé turistiky, či pracovních konferencí) je nutné požádat o vízum ve státě, kde bude doba Vašeho pobytu nejdelší.

Kdy žádat o krátkodobé vízum?

Žádost lze podat nejdříve tři měsíce před cestou. Doba na vyřízení žádosti se pohybuje okolo 15 dnů. Podat žádost je lepší dříve než 15 dnů před odjezdem s ohledem na to, abyste byli schopni obdržet vízum nejpozději v den odjezdu z Vaší země.

Žádost o krátkodobé vízum

krátkodové vízumPři podání Žádosti o krátkodobé vízum je důležité rozlišovat účel cesty do ČR, dle kterého přikládáte další s tím spojené doklady. Jako účel cesty se rozlišuje mezi těmito skupinami:

 1. Turistická dovolená, lázeňský pobyt za účelem léčby, léčba
 2. Obchodně pracovní cesta, pracovní jednání, vědecká či jiná konference, vzdělávací seminář, kulturní či sportovní událost
 3. Zácvik
 4. Vzdělání (škola) nebo vědecký či jiný výzkum
 5. Zaměstnání nebo jakýkoliv jiný účel výdělku
 6. Pozvání od přátel či příbuzných
 7. Letištní vízum za účelem průjezdu

Základní doklady, které musíte při žádosti předložit

 • Platný pas
 • Vyplněný formulář
 • fotografie
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • Účtenka o zaplacení poplatku cestovní zdravotní pojištění
 • Doklady, které prokazují
  • cestovní účel
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR / schengenského prostoru
  • účtenka o zaplacení poplatku za žádost

pozn. Vše musí být řádně přeloženo do českého jazyka s notářským ověřením. Můžeme také zajistit - viz. překlady.

Neudělení krátkodobého víza

V případě neudělení krátkodobého víza máte možnost zaslat žádost o nové posouzení důvodů o neudělení a to hned po obdržení odůvodnění o neudělení víza. Tato žádost musí být zaslána během 15 dnů od obdržení formuláře s odůvodněním o neudělení víza.

Chci zůstat déle než 90 dnů, co musím udělat? V případě, že hodláte svůj pobyt prodloužit a chcete zůstat v rámci schengenského pobytu déle, máte tři možnosti:

 • Stát se držitelem dlouhodobého víza
 • Získat dlouhodobý pobyt
 • Získat trvalý pobyt

Máte zájem o vyřízení krátkodobého víza pro cizince? Kontaktujte nás!

Máte zájem o vyřízení krátkodobého víza pro cizince?

Zajistíme vše potřebné.

Kontaktujte nás.