Zkouška z Českého jazyka pro cizince

13.10.2018

Contact us

Write us

We will contact you

Zkouška z českého jazyka je pro cizince povinná ve dvou případech. Tím prvním je snaha o získání trvalého pobytu, a to pro tzv. občany třetích zemí. Druhý případ stanovuje nutnost zkoušky v okamžiku žádosti o zisk státního občanství. Jak zkouška probíhá a co je k ní potřeba? Zkouška z ČJ v rámci snahy o získání občanství vyžaduje následující:

jazyková zkouška čj cizinciJak jazyková zkouška vypadá

Zkouška se skládá ze dvou částí. První se týká reálií, druhá je pak zaměřena na český jazyk. Součástí testování jsou samozřejmě i přestávky v délce zhruba 15 minut a cca 5 až 10 minut trvající bloky, kdy zkoušející objasní pokyny pro vyplnění testu.

Jak a kde se přihlásit

Zkoušky se konají jednom ze 12 zkušebních míst v rámci celé ČR. Zkouška pro zisk státního občanství vyžaduje odeslání elektronické přihlášky alespoň 14 před plánovaným termínem, dále je nutné uhradit poplatek ve výši 4 900 Kč za obě části zkoušky. Na každou část zkoušky je možné se přihlásit i jednotlivě v odlišném termínu.

Kdo zkoušku z ČJ skládat nemusí

Žadatel nemusí znalost ČJ při získávání občanství prokazovat, pakliže:

  • Minimálně 3 roky studoval ČJ na střední nebo základní škole.
  • Je mladší 15 let nebo naopak starší 65 let.
  • Oficiálně je diagnostikován s takovým tělesným či mentálním handicapem, který zisk této dovednosti neumožní.

Pro udělení státního občanství se zkouška dále nevyžaduje v těchto případech:

  • Žadatel již složil maturitní zkoušku.
  • Žadatel složil státní zkoušku na jazykové škole s oprávněním zkoušky příslušného typu pořádat.
  • Žadatel z českého jazyka vykonal zkoušku státní, závěrečnou nebo rigorózní na vysoké škole.
  • Žadatel prokázal znalost u zkoušky certifikované Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě, a to na úrovni B1 nebo vyšší.

Co obnáší druhý případ aneb zkouška z ČJ a cizinci usilující o trvalý pobyt:

zkouška z čjPrůběh zkoušky

Zkouška se skládá z části písemné, do níž je zahrnuto čtení, psaní a poslech. Druhou část tvoří zkouška ústní.

Kde zkoušku vykonat, jak si podat přihlášku

Nutné je podat si přihlášku na některém z příslušných míst, zpravidla to jsou ke konání takových zkoušek oprávněné jazykové školy, případně vybraná pracoviště škol vysokých. Na první vykonaný pokus o složení zkoušky má uchazeč vždy nárok bezplatně. Za každý další pokus musí uhradit poplatek ve výši 1 500 Kč. Zvýšit svou šanci na úspěch můžete návštěvami přípravného kurzu, a to na libovolné jazykové škole. Stát organizovanou výuku českého jazyka pro cizince nicméně dále žádným způsobem nepodporuje, pouze vydává příručku, s níž se můžete na zkoušku samostatně připravit, případně si můžete zkoušku zkusit i nanečisto online. Kdo zkoušku z ČJ skládat nemusí:

  • Osoba mladší 15 let nebo osoba starší 60 let.
  • Osoba, která se průběhu předešlých 20 let alespoň 1 rok nepřetržitě vzdělávala na střední nebo základní škole, kde se čeština vyučovala.
  • Osoba, které zdravotní stav osvojení této schopnosti neumožňuje z důvodu mentálního nebo fyzického postižení.

Contact us

Are you solving a similar problem and need some help? Please, contact us.

contact